TARKOITUS

VALTAMEDIAN TARKOITUS

 

Tavoitteenamme
on aktivoida
Suomen kansalaisia
ottamaan osaa yhteisiin asioihimme.

Tahdomme myös rohkaista ennakkoluulottomaan ja avarakatseiseen ajatteluun,
itsenäiseen ymmärryksen kasvattamiseen ja keskinäisen sopusointumme lisäämiseen.

 

”TIETO ON VALTAA”

 

 

Kenellä tulisi olla valta päättää,
MITÄ TIETOA SAA LEVITTÄ
Ä
JA MIKÄ ON KIELLETTYÄ?

Mikä on yksilön vastuu
tiedon hankinnassa ja
SUODATTAMISESSA?

Kenen vastuulla
on päättää,
MIKÄ TIETO ON OIKEAA?

 

 

Tahdomme herättää kansallisen tason liikehdintää näiden ajatusten tiimoilta,
jotta voimme yhdessä toimeenpanna toimivammat toimintatavat tiedonvälitykseen.

 

Tämä ei ole poliittinen julkaisu, eikä osa poliittista järjestelmää.
Tämä ei ole järjestötason aktivismia, eikä yhdistystoimintaa.

 

Tämä on luontaisesti syntynyt ja kasvava kansanliike
kohti kansamme kohtalolle ominaisia korkeampia päämääriä.

 

Meillä on voimaa, meillä on vastuuta – ja meillä on viisautta.

On meidän aikamme toimia näiden hyveiden edellyttämällä tavalla ja tasolla.

Ottakaamme oma maamme omaksemme
ja auttakaamme parhaimman mukaan koko kokonaisuuden kehitystä.
Pystymme kääntämään suuntaa, kun tiedostamme ongelmien lähteen;
ja ennen kaikkea, kun tiedostamme voimamme lähteen:

Viisaasti yhteistyöllä toimimalla pystymme saattamaan jalot pyrkimyksemme todeksi.

Keskustelkaamme keskenämme, mitä tahdomme ja mitä emme tahdo;
ja toteuttakaamme pyrkimyksistä parhaat.OLEMME VALTAMEDIA.