Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat nostaneet vaaliäänestämiseen liittyvät epävarmuudet esille suuremmassa mittakaavassa kuin – koskaan?- aiemmin. Pääasiassa ihmiset ovat aina luottaneet, ehkä sinisilmäisestikin, järjestelmään, ja pitäneet sitä vähintään 99,9 prosenttisen luotettavana. Jos jollakulla on herännyt epäilyjä, on sille mediassa ja suuremman yleisön keskuudessa viitattu kintaalla, tyyliin ”ne on niitä opposition, tai ryhmään ”Muut” kuuluvien horinoita.” Käytännössä asiasta ei ole puhuttu, niin, että siitä todella olisi puhuttu. Mutta nyt puhutaan, hyvä niin. Todistusaineistoa, silminnäkijöitä sekä tilastollista statistiikkaa on paljon, ja ne puhuvat sen puolesta, että vaalit ovat olleet vilpilliset kautta linjan.

Syksyn 2020 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on vaalivilpin määrä ja tapojen kirjo on ollut valtava. Vaalitarkkailijoita ei ole päästetty tarpeeksi lähelle tarkkailemaan äänestyslippujen aitoutta, allekirjoituksia, tai sitä, ovatko ne todella kaikin puolin laillisten äänestysoikeutettujen itsensä täyttämiä. Äänestyslippujen syöttämistä järjestelmään on tehty ajankohtina, kun vaalitarkkailijoita ei ole paikalla, tai paikalla on vain esimerkiksi tietyn puolueen tarkkailijoita. Ääntenlaskentaa on keskeytetty milloin musteen loppumisen tai järjestelmässä esiintyvän akuutin vian takia. Silminnäkijät ovat havainneet äänestyspaikalle tuotavan pakettiautoittain äänestyslippuja keskellä yön pimeimpiä tunteja. Postiäänestyslippujen postituspäivämäärissä on sekä kuulo- että näköhavaintoihin perustuvia, petokseen viittaavia merkkejä tahallisista postituspäiväyksien muuttamisista.

Myös äänestäjät ovat itse kokeneet joutuneensa harhaanjohdetuksi, esimerkiksi lipukkeen täyttöön liittyvien epäselvien ohjeiden takia. Ehkä härskeintä on ollut se, että paikanpäällä äänestävälle on annettu vääräntyyppinen kynä, jolloin kone johon lippu syötetään, ei ole pystynyt lukemaan lipuketta ja ääni on sittemmin hylätty. Äänestäjät ovat vasta jälkeenpäin saaneet tietää että heidän äänensä ”meni harakoille”. Koronaa, todellisesti tai tahallisesti hyväksikäyttäen, paikanpäällä äänestäminen vaikeutui huomattavasti, koska turvavälejä ja maksimihenkilömääriä noudatettiin pilkun tarkasti. Jotkut äänestäjät kääntyivät pois, jonotettuaan useita tunteja ja turhautuessaan, jonon liikkuessa etanan vauhtia. Esille on tullut myös tilanteita, joissa äänestäjä ei ole saanut itse syöttää lipuketta koneeseen, niin kuin olla pitäisi, vaan vaalivirkailija on ottanut lipun ja sanonut hoitavansa asian loppuun. Äänestäjä on kokenut tilanteen epäselväksi, ja avoimeksi on jäänyt kysymys siitä, mihin lipuke todella päätyi.

Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä on esiintynyt ongelmia jo aiemminkin. Asia tuli esille ehdokkaisten välisissä keskusteluissa aiemmin syksyllä 2020. Englanninkielinen.

Vaalivirkailijoiden koulutukseen liittyvistä kyseenalaisista käytänteistä löytyy myös todisteita. Virkailijoita on muun muassa kehoitettu varmistamaan, etteivät vaalitarkkailijat pääse liian lähelle missään tilanteessa. On pyydetty vetoamaan koronarajoituksiin ja sanottu, että jos tarkkailijat tulevat liian lähelle, voi paikalle kutsua poliisin. Koska vaalitarkkailijoiden määrä on korona-aikaan tarkkaan määritelty, on tapahtunut niin, että tarkkailijoiden poistuessa ruokatauolle, ei heitä palatessaan tauolta ole päästetty enää takaisin sisään. Sen sijaan, sisään on otettu sillä välin pelkästään vain toisen pääpuolueen tarkkailijoita, jotka sitten ovat ”valloittaneet” tilan määräämättömäksi ajaksi. Vaalivirkailijoita on myös koulutuksessaan kehoitettu olemaan välittämättä turhan tarkasta äänestäjien identifioimisesta ja ID:n aitouden tarkistamisesta, jolloin äänestäjän ikää tai asuinpaikkakuntaa tai ylipäätään oikeutta äänestää Usan vaaleissa, ei ole tutkittu asianmukaisesti. Videokuvamateriaali osoittaa, että vaalivirkailijoiden työskentely äänestyslippujen kanssa on omiaan herättämään epäilyksiä, koska aineiston perusteella virkailijat näyttävät täyttävän vaalilipukkeita. Vai vahvistavatko vain huonosti väritettyjä ympyröitä?

Vaaleista tehty numeerinen statistiikka osoittaa myös monia kummallisuuksia sattuneen. Äänestysprosentit ovat esimerkiksi kohonneet korkeammiksi kuin aikaisemmissa vaaleissa. Ne ovat kohonneet niin korkeiksi, että niissä on havaittavissa selvä poikkeama verrattuna viime vuosikymmenien presidentinvaaleihin. Monilla paikkakunnilla lopullisesti äänestäneitä on enemmän kuin ennakkoon rekisteröityneitä äänestäjiä, ja äänestysprosentti suhteessa äänestäneiden sekä rekisteröityjen suhteen on ”ylittynyt”, ollen jopa 125%. Näitä ylityksiä on tapahtunut useissa osavaltiossa ja niiden piirikunnissa. Esimerkkinä Wisconsin, jossa laskettuja ääniä oli yhteensä 3 170 206, kun ennakkoon rekisteröityneitä äänestäjiä oli vain 3 129 000 kappaletta. Laskettujen äänien määrä kohosi himpun yli sadan, ollen 101. Nämä tälläiset ylitykset osoittavat, että jotain, vähintäänkin selvityksen arvoista, on tapahtunut. Myös grafiikka, josta nähdään kuinka äänet jakaantuivat ehdokkaiden kesken, herättää kummastusta: ne näyttävät, kuinka tiettyyn kellonaikaan ainoastaan tietty ehdokas on saanut ääniä, ja muut eivät enää yhtään. Eikä kyse ole kymmenistä äänistä, vaan puhutaan luvuista satatuhatta ja yli. Perinteisesti käytetyt, vaalipetoksen paljastavat laskentamallitkin osoittavat, että vaaleja on jollain lailla peukaloitu – tahallisesti tai vahingossa.

Tutkimuksissa on jo osittain saatu selville, miksi luvut eivät täsmää. Äänestäneiden joukossa esimerkiksi Kaliforniassa, on ollut kaikkien aikojen suurin ennätys kodittomien – joista suuri osa on myös paperittomia -osalta. Tilastolliset vertailut osoittavat, että tälläinen äänestyssuosio ei voi pitää paikkaansa. Äänestäneiden joukosta on löytynyt paljon kuolleita. Aänestäneiden vainajien sukulaiset ovat julkisesti kertoneet läheisistään, joita on löydetty äänestäneeksi merkittyjen joukosta. Äänestäneiden joukosta on löydetty myös ainakin yksi lemmikkikoira. Tämä koira on virallinen palveluskoira, joten sen tiedot löytyvät virallisesta palveluskoirarekisteristä. Tässä tapauksessa koiran omistaja oli saanut sähköpostiinsa myöhemmin tiedon, että hänen koiransa on äänestänyt. Tupla- ja jopa multiäänestäneitä on tutkimuksissa löytynyt paljon, sekä sellaisia ääniä, joita ei laillisesti olisi voitu jättää, koska äänestäjäksi merkitty on muuttanut toiselle paikkakunnalle.

Trumpin kampanjatiimin pressitilaisuus 19.11.2020. Puhumassa New Yorkin entinen pormestari ja Trumpin asianajaja Rudy Giuliani, asianajajat Sidney Powell ja Jenna Ellis. Englanninkielinen.

Ehkä merkittävimmästä petoksesta kertovat äänestysjärjestelmistä löydetyt vakavat puutteet ja merkit uudelleenohjelmoinnista. Sekä laitteiston että siinä käytettävän softan turvallisuustaso on ollut äärimmäisen heikko. Laitteet ja niiden ohjelmistot ovat olleet useissa Usan osavaltioissa käytössä, joten on hyvin mahdollista, että lopullinen tutkinta paljastaa massiivisen, jopa miljoonien äänien poikkeaman, tämän hetkiseen tulokseen verrattuna. Digitaalisia avaimia, joilla Dominion – ääntensyöttökonetta ohjelmoidaan, on joutunut varkaiden käsiin, joten turvalliset vaalit –käsite on tässä tapauksessa tuntematon. Useat IT –alan asiantuntijat ovat osoittaneet, että järjestelmän uudelleenohjelmointi on erittäin helppoa. On löytynyt todisteita siitä, että esimerkiksi verifiointiin käytettävää äänestäjän sormenjälkeä on pystytty kiertämään, kun ääniä on laittomasti siirretty ehdokkaalta toiselle. Postiäänestykseen liittyen, äänestäjän allekirjoitusta tarkkaileva, optiseen tunnistamiseen perustuva verifiointi ja sen turvallisuustaso oli asetettu niin matalaksi, että vaikka poikkeama vaalikirjekuoressa ja itse äänestyslipussa on ollut suuri, järjestelmä ei ole tätä ottanut huomioon vaan hyväksynyt äänet.

Tutkinnan alla ovat serverit, joilta on löytynyt äänestämiseen ja äänestäjiin liittyvää tietoa. Servereiltä on löytynyt myös kadonneita ääniä. Usassa äänestäjä pystyy tarkistamaan, onko hänen äänensä kirjautunut järjestelmään. Jos äänestäjä huomaa, että ongelmia on ilmennyt, olemassa on tahoja joihin ottaa yhteyttä ja joiden tehtävänä on selvittää asia. Kadonneiden äänten suuri määrä ja niistä tehdyt valitukset, sekä palvelimille säilötyt mutta laskemattomat äänet yhdessä paljastavat, että jokin on mennyt näissä vaaleissa vikaan. Asia on tutkinnan alla, ja lisätietoja odotetaan.

Nämä Usan vaaleissa käytetyt järjestelmät ja ohjelmistot eli softat, ovat yleisessä käytössä ympäri maailmaa. Dominion –laitteisto on kehitetty sähköiseen äänestykseen. Se tarjoaa laitteet, joihin äänestäjä syöttää lipukkeensa ja laite kirjaa äänen vastaanotetuksi. Ohjelmistot taas siirtävät äänestystiedot sähköisessä muodossa eteenpäin ja taltioivat äänet myöhempää tarvetta varten. Tällä hetkellä tutkitaan sitä, miten ja miksi osa äänistä on joutunut laskemattomina ja hyväksymättöminä palvelimille ja jäänyt sinne. Scytl- ohjelmistossa on myös omistajuuteen liittyviä epäselvyyksiä, koska nyttemmin on saatu selville ohjelman omistavan yhtiön ajautuneen konkurssiin ja ohjelmiston siirtyneen toisen yhtiön omistajuuteen syksyn 2020 aikana. Toisessa yleisesti käytetyssä laitteistossa, SmartMatic:ssa, on havaittu myös vakavia turvallisuusongelmia. Sen lisäksi, että lähes kuka tahansa pystyy laitteita ohjelmoimaan digitaalisten avainten ja yksinkertaisten painikevalintojen avulla, liittyy sekä laitteistoihin että ohjelmistoihin omistajuuksien kautta esille nousevia riskejä. Omistajuuspohjasta löytyy sekä lähisuhteita vaaleihin osallistuneisiin, poliittisiin puolueisiin kotimaassa, mutta toisaalta myös vankka ulkomaalaisomistus tai järjestelmän kehitysyhteistyökytkös. Onko kyseessä siis myös ulkovaltojen sekaantuminen Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, ja sen vaalitulokseen vaikuttaminen?

Joe Biden kertoo suunnitelmista. Englanninkielinen.

Selvitysten mukaan, osa näistä laitteistoista, niiden osista tai ohjelmistoista on ollut käytössä myös vuoden 2019 Europarlamenttivaaleissa. Herää pakostakin ajatus, onko järjestelmä ollut tuolloin toimintakunnossa ja turvallinen, vai onko mahdollista, että myös noissa vaaleissa vaalisalaisuus ja järjestelmän luotettavuus mahdollisesti vaarantui? Kun tutkinta Usassa etenee, kertonee se jotain myös muista mahdollisista, muissa valtioissa tapahtuneista rikkeistä ja vahingoista. Tutkimusten ja silminnäkijäkertomusten mukaan, ainakin Venezuelassa on todettu tapahtuneen äänten siirtämistä ehdokkaalta toiselle em. järjestelmien avulla. Onko tätä voinut tapahtua siis myös muuallakin?

Puhumme globaalista maailmasta, jossa kaikki on lähes yhtä ja linkittyneenä toisiinsa. Tietoverkot ovat siitä hyvä esimerkki. Onko siis kaukaa haettua sekään, että täällä Suomessakin kohtaisimme samanlaisen ongelman? Olemmeko kohdanneet sen jo, huomaamattamme ja kenenkään sitä tajuamatta? Vaalisysteemimme on yksinkertaisempi, koska meillä käytössä ovat pahviset äänestysliput, ja äänen jättäminen tapahtuu omin käsin, suhteellisen varman oloisesti, sujauttamalla vaalivirkailijan leimaama lipuke puiseen laatikkoon. Lopulta kuitenkin, seuraamme äänestyksen edistymistä televisioidemme välityksellä, eli sähköinen järjestelmä kyllä siirtää äänet äänestyspaikalta ”televisioon”. Mitä kaikkea ”äänelle” matkalla tapahtuu, sitä harvempi ehkä tietää. En minä ainakaan.

Artikkelikuvassa osavaltiot, joihin vaalivilppiepäilykset erityisesti kohdistuvat.

Mielenkiinnolla maailman menoa seuraten,

Linda Koo

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *