WASHINGTON — U.S.
Maahanmuutto- ja tullivalvontaviranomaisten (Immigration and Customs Enforcement, ICE) Kotimaan turvallisuuden tutkinta (Homeland Security Investigations, HSI) – yhteistyössä Brasilian oikeusministeriön ja yleisen turvallisuuden (Brazil Ministry of Justice and the Public Security, MJSP) Integroitujen Operaatioiden Sihteeristön (Secretariat for Integrated Operation, SEOPI) Cyberlaboratorion kanssa – pidätti 113 epäiltyä lasten saalistajaa eripuolilla Yhdysvaltoja ja Etelä-Amerikkaa 2.-6. marraskuuta 2020, ´ Suojattu lapsuus -operaation`(Operation Protected Childhood) seitsemännessä vaiheessa (OPC VII).

OPC VII kohdistui samanaikaisesti lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin jakelijoihin ja tuottajiin, kaikkialla Amerikassa. Operaatio toteutettiin useiden ICE HSI:n kotimaisten toimipisteiden alueella, ja se toteutettiin yhteistyössä viraston tietoverkkorikoskeskuksen (Cyber Crimes Center, C3) sekä lainvalvontaviranomaisten kanssa Brasiliassa, Argentiinassa, Paraguayssa ja Panamassa.

”Tämä ICE:n Homeland Security Investigations:in ja sen ulkolaisten lainvalvontakumppaneiden yhteistyö (HSI), on pistänyt vaarallisia rikollisia telkien taakse, ja mikä tärkeintä, on johtanut viattomien lasten pelastamiseen”, sanoi Brasilian ja Bolivian ICE-lähetystöavustaja Robert Fuentes Jr. ”Kiitos brasilialaisille kumppaneillemme heidän viimeisten viiden vuoden aikana tekemistään, järkkymättömistä ponnisteluista taistelussa lasten hyväksikäyttöä vastaan Operation Protected Childhoodin avulla. Ja kumppaneiltamme, jotka ovat lähiaikoina liittyneet operaatioomme, odotamme jatkuvaa taistelua ja hellittämättöntä pyrkimystä lopettaa tämä kauhea rikollisuus.”

HSI Brazil aloitti OPC VII:n maaliskuussa 2015 yhteistyössä Brasilian MJSP Cyber ​​Lab -ohjelman kanssa internetissä tapahtuvan, lasten hyväksikäyttöä koskevan tutkimuksen tehostamiseksi. Nämä ponnistelut ovat tulosta HSI:n jatkuvasta panostuksesta kumppanikapasiteetin luomiseksi Brasiliassa. Vuodesta 2015 lähtien, HSI ja sen kumppanit ovat käynnistäneet useita OPC:n vaiheita ja viime aikoina laajentaneet toimintaansa laajempaan, monikansalliseen toimeenpanoon.

OPC VII:n aikana, Homeland Security Investigations:in toimistot Pennsylvaniassa, Pohjois-Carolinassa, Tennesseessä, Kaliforniassa, Coloradossa ja Floridassa pistivät täytäntöön yhteensä 13 lasten hyväksikäyttöön liittyvää etsintälupaa, ja tekivät yhdeksän pidätystä liittyen lasten hyväksikäyttörikoksiin. Edellä mainitut toimet pantiin samanaikaisesti täytäntöön Brasilian viranomaisten, ja kansainvälisten lainvalvontakumppaneiden toteuttamien lainvalvontatoimien kanssa Argentiinassa, Paraguayssa ja Panamassa, HSI:n ulkomaan osaston tuella.

Otos HSI:n kotimaisista täytäntöönpanotoimista, osana OPC VII:tä, sisältää:

HSI Raleigh, Pohjois-Carolina, 6. marraskuuta: HSI ja Caryn poliisilaitos panivat täytäntöön liittovaltion pidätysmääräyksen henkilöä kohtaan, jota epäillään lapsipornografian tuottamisesta, kuljettamisesta ja hallussapidosta. HSI Raleigh sai C3:lta johdolangan koskien epäiltyä, joka julkaisi lapsipornografiaa Kik-chat -huoneissa. Rikostekniset asiantuntijat löysivät satoja kuvia lapsipornografiasta, joihin sisältyi useita alastonkuvia omista lapsistaan. Pidätysmääräys kohteen pidättämiseksi annettiin sittemmin.

HSI Panama City, Florida, 5. marraskuuta: HSI ja Lynn Havenin poliisilaitos panivat täytäntöön asuntoon kohdistuvan etsintäluvan lapsipornografian hallussapitoon ja sen levittämiseen liittyen. Kadonneiden ja hyväksikäytettyjen lasten kansallinen keskus (The National Center for Missing and Exploited Children) toimitti tietoja, jotka osoittivat, että tutkinnan kohde oli käyttänyt Facebook Messenger -sovellusta lapsipornografian sisältävien tiedostojen levittämiseen. Yksi henkilö pidätettiin paikalla, lasten hyväksikäyttöä sisältävän materiaalin vuoksi. Kaksi muuta henkilöä pidätettiin etsinnän yhteydessä huumausaineiden hallussapidosta.

HSI Knoxville, Tennessee ja Knoxvillen ´Internet Crimes Against Children` (ICAC) -työryhmä, 6. marraskuuta: HSI ja Knoxvillen ICAC-työryhmä täytäntöön panivat liittovaltiotason kotietsinnän paikalliseen asuntoon, etsiäkseen vertaisverkkotiedostojen jakamisohjelmistoa ja lapsipornografiaa epäillyn tietokoneelta.

HSI Nashville, Tennessee, 4. marraskuuta: HSI, FBI, Yhdysvaltain salainen palvelu ja Rutherfordin piirikunnan sheriffin toimisto toteuttivat Murfreesborossa, Tennesseessä, kotietsinnän monitoimitiloihin, koskien Darknet-verkkosivustojen käyttöä lasten hyväksikäyttötarkoituksessa.

HSI Pittsburgh, Pennsylvania, 5. marraskuuta: HSI toimeenpani asuinpaikkatutkintamääräyksen lapsipornografian hallussapitoon ja jakeluun liittyen Brownsvillessä, Pennsylvaniassa. HSI Pittsburgh aloitti epäiltyä koskevan tutkimuksen Kik, Inc:n toimittamien johtolankojen perusteella, jotka osoittivat, että epäilty oli käyttänyt Kik-sovellusta lapsipornografiaa sisältävien tiedostojen levittämiseen.

HSI Northridge, Kalifornia, 4. marraskuuta: HSI toteutti kotietsinnän lapsipornografian hallussapitoon ja jakeluun liittyen West Hillsissä, Kaliforniassa. HSI Northridge aloitti tutkimuksen asunnossa HSI McAllenin, Texasin ja Twitterin toimittamien johtolankojen perusteella, mitkä osoittivat, että asuinpaikan kohde oli käyttänyt Twitter-suoraviestipalvelua lapsipornografiaa sisältävien tiedostojen jakamiseen.

HSI Denver, Colorado, 6. marraskuuta: HSI:n Colorado Cyber ​​Guardian Task Force toimeenpani neljä liittovaltion määräämää etsintää Denverin metroalueella, jotka perustuivat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävän kuvamateriaalin vaihtamiseen.

HSI:n kansainvälisten kumppanien valvontatoimet osana OPC VII:tä sisältävät:

Brasilia (HSI Brasilia): 137 lasten hyväksikäyttöön liittyvää etsintää ja 74 pidätystä

Argentiina (HSI Buenos Aires): 37 lasten hyväksikäyttöön liittyvää etsintää ja 23 pidätystä

Paraguay (HSI Buenos Aires): 2 lasten hyväksikäyttöön liittyvää etsintää ja 2 pidätystä

Panama (HSI Panama City): 7 lasten hyväksikäyttöön liittyvää etsintää ja 5 pidätystä

Lisäksi HSI Brasilia on tehnyt läheistä yhteistyötä kansalaisjärjestö (NGO) Lasten pelastuskoalitionin (Child Rescue Coalition) kanssa, torjuakseen lasten hyväksikäyttöä Lastensuojelu -ohjelmiston (Child Protection Software, CPS) avulla. Varainhoitovuosien 2016 ja 2019 välillä, HSI Brasilia järjesti yksitoista (11) CPS:n käyttötekniikan koulutustilaisuutta lainvalvontaviranomaisille Brasiliassa ja muissa Latinalaisen Amerikan maissa, mikä johti useisiin lasten hyväksikäyttörikoksiin liittyviin tutkimuksiin niiden omissa maissa.

HSI:n, CPS:n sekä kotimaisten ja kansainvälisten lainvalvontaviranomaisten ponnistelut ovat lisänneet merkittävästi lasten hyväksikäyttöä koskevien tutkimusten ja pidätysten määrää koko alueella. Vuodesta 2017 lähtien, OPC:n käyttö on johtanut yhteensä noin 781 pidätykseen, 1383 toimeenpantuun etsintälupaan ja kymmenien alaikäisten uhrien pelastamiseen.

HSI:n kansainvälisten operaatioiden osasto (International Operations Division, IOD) on Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (Department of Homeland Security, DHS) suurin tutkiva jaosto ulkomailla. Jaoston henkilöstö toimii yhteyshenkilöinä hallituksille ja lainvalvontaviranomaisille ympäri maailmaa, ja työskentelee rinnakkain ulkomaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa HSI:n tutkimuksissa. HSI on DHS:n tärkein tutkintaryhmä, ja tärkeä voimavara USA:n kansainvälisen rikollisuuden ja uhkien torjunnassa.

ICE kannustaa yleisöä ilmoittamaan epäillyistä lastensaalistajista ja muusta epäilyttävästä toiminnasta maksuttoman vihjelinjasa kautta, numeroon 1-866-DHS-2ICE; TTY kuulovammaisille: (802) 872-6196 (USA ja Kanada). Tutkijat päivystävät vihjelinjalla ympäri vuorokauden. Tai Homeland Security Investigations:in Vinkkilomakkeella maailmanlaajuisesti.

Epäillystä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai kadonneista lapsista voi ilmoittaa myös Kadonneiden ja hyväksikäytettyjen lasten kansallisen keskuksen (The National Center for Missing and Exploited Children) yhteistyökumppanille ´Operation Predator`:ille numeroon 1-800-843-5678 (USA) tai The National Center for Missing and Exploited Children – Vihjelomakkeella.

LINDA K.

LÄHDE: Official Website of the Department of Homeland Security
Julkaistu alunperin 12.11.2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *