ROKOTUKSESTA KIELTÄYTYMINEN -SOPIMUS

KIELTÄYTYMISEN SYYT:

Olkoon tiedossa, että minä, _________________, olen tällä päivämäärällä, ________, __ 2020, ___ (osoite, kaupunki, valtio) ____  terveellä mielen ja ruumiin voimilla oikeutettu koskemattomuuteen ja vapauteen pakosta (Nürnbergin säännöstö/Kansalaisoikeudet/Perustuslaki jne.).

Tämä sopimusasiakirja on osoitettu seuraaville henkilöille, jotka ovat velvoittamassa minua osallistumaan haitalliseen, tai jopa tappavaan, rokotusohjelmaan:

ESITETTY ROKOTTAJALLE: ______________ (päivämäärä) __________ (aika)

ROKOTUSOHJELMAN NIMI (jos sellainen on):
_________________________________________________________________________________

Valtion viraston tai virkailijan nimi: _____________________________________________

Terveydenhuollon yksikön edustajan nimi: _____________________________________

LÄÄKÄRIN TAI ROKOTTEEN ANTAJAN NIMI        AVUSTAVAN HENKILÖSTÖN NIMET
____________________________________         ______________________________________

____________________________________         ______________________________________
(Allekirjoitus ja nimenselvennös ja päivämäärä)     (Allekirjoitus ja nimenselvennös)

ENSISIJAINEN EI-LÄÄKETIETEELLINEN                TOISSIJAINEN EI-LÄÄKETIETEELLINEN
HENKILÖSTÖ                                                            HENKILÖSTÖ

______________________________________     __________________________________________

______________________________________     __________________________________________
(Allekirjoitus ja nimenselvennös)                               (Allekirjoitus ja nimenselvennös)

EN SUOSTU ROKOTTAMISEEN SEURAAVISTA SYISTÄ:

Nykyisen lainsäädännön mukaan kaikilla lääkäreillä ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on oltava potilaan suostumus määrättävistä lääkkeistä tai rokotuksista. Täten kieltäydyn, enkä anna suostumusta omalta osaltani.

Pakkorokotus on Suomen allekirjoittaman Nürnbergin sopimuksen mukaan rikos ihmisyyttä vastaan.

Ette saa rokottaa minua. Jos kuitenkin rokotatte, täten ilmoitan käyttäväni oikeuttani rikosoikeudellisen prosessin toimeenpanemiseksi.
Pakkorokotukset eivät ole laissa sallittuja, tai oikeutettuja Suomen valtion allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten mukaan. Jos pakkolääkinnälle on olemassa suositus, se on silti suostumuksetta perustuslain vastainen, ja siten täytäntöönpanokelvoton.

Ette saa yrittää antaa asianomaiselle rokotusta. Vetoan oikeuteeni henkilökohtaiseen fyysiseen ja henkiseen turvallisuuteen, ja lääketieteelliseen itsemääräämisoikeuteen.

Yleisessä tiedossa on, että jos joku ei ole luvan saanut lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö, taikka nimikesuojattu ammattihenkilö, jolla on koulutus ja lupaperusteinen lääkelupa, hän ei saa antaa lääkettä lainkaan, tai ”valtuuttaa” lääkehoitoja väestölle.

Tietämättömyys rokotevaaroista ja lääketieteellisistä oikeuksista, ja kyvyttömyys ymmärtää yllä olevia tosiasioita eivät anna oikeutta koskemattomuuden rikkomiseen tai yksinoikeutta lääketieteellisen rikoksen tekemiseen.

Useimmissa tapauksissa tarttuvia tauteja on mahdollista lieventää ja hallita turvallisemmilla ja tehokkaammilla keinoilla kuin rokotukset.

En tiedä, mitä rokotteessanne on.

Useimpia rokotteita ei ole kunnolla testattu tai osoitettu turvallisiksi.
En usko, että rokotteenne, tai mikään tällä hetkellä tuotettu rokote, on testattu ja osoitettu turvalliseksi.

Vaikka rokotehaitat ovat tunnettuja ja yleisiä, silti lääketeollisuuden lobbaus on saanut aikaiseksi vastuuvapauden rokotteiden aiheuttamista vahingoista Suomen valtiolta, eikä Suomi ole korvannut oikeudenmukaisesti rokotuksista aiheutuneita vahinkoja, tai on jättänyt ne kokonaan maksamatta. Viimeisen vuosikymmenen aikana lääketeollisuuden lobbaus on pyrkinyt ylläpitämään pakkorokotuskeskustelua ja maailmalla pakkorokotuksia ajetaan jo poliittisesti.

Rokotteiden tiedetään vahingoittavan tai tappavat satoja tuhansia lapsia ja aikuisia vuosittain maailmassa, ja että kaikki kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävät rokotteet kuuluvat Suomen Keskinäisen Lääkevahinkovakuutusyhtiön vakuutuksen piiriin, johonka liittyminen ja korvausten maksaminen on vapaaehtoista lääkeyhtiöille (Vahingonkorvauslaki ja Tuotevastuulaki (Finlex)). Näin ollen, ne pienet summat, mitä Suomessa on lääke- ja rokotehaitoista maksettu, on maksettu verovaroista. Tälläisten riskien ja haittojen kohdatessa kuuluvat päätökset rokotteen ottamisesta rokotteen ottajalle, ei mielivaltaa toteuttavalle rokottajalle.

Maailmalla veronmaksajat ovat maksaneet satoja miljardeja korvauksia perheille, joiden jäsenet ovat loukkaantuneet tai kuolleet rokotteiden kautta. Tällaisen riskin ottaminen on oltava minun valintani, ei teidän.

Useiden rokotteiden on havaittu sisältävän myrkyllisiä adjuvantteja, jotka järkyttävät immuunijärjestelmää, vieraita eläin– ja ihmisproteiineja (DNA) ja erittäin myrkyllisiä raskasmetalleja.

Yleisessä tiedossa on, että myrkyllistä kontaminaatiota esiintyy rokotteissa, mutta se voidaan kuitenkin estää, mikä viittaa tahalliseen kontaminaatioon.

Yleisessä tiedossa on, että monet rokotteet eivät ole tehokkaita, ja aiheuttavat tosiasiallisesti vaivan, jonka niiden oli tarkoitus parantaa. Tai ne aiheuttavat muita autoimmuunisairauksia monta vuotta myöhemmin (lukuisat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet nämä syy-yhteydet).

Tällä hetkellä kovassa nosteessa ovat eettisesti epäilyttävät DNA ja mRNA-rokotteet ihmisille. Näitä rokotteita on pääasiallisesti tutkittu hyvin lyhyen aikaa ja suurin osa testeistä on tehty vain laboratorioeläimillä, eikä seurantatutkimuksia aiota suorittaa ennen mahdollista globaalia ihmiskoetta, kuten rokotteiden kohdalla on aina ennemmin tehty. Mahdollisia haittavaikutuksia voivat olla krooninen tulehdus, koska rokote stimuloi immuunijärjestelmää jatkuvasti vasta-aineiden tuottamiseksi. Muita huolenaiheita ovat plasmidi-DNA:n ja -mRNA mahdollinen integrointi kehon isäntägenomiin, mikä johtaa mutaatioihin, DNA-replikaatio ongelmiin, autoimmuunivasteiden laukaisemiseen ja syöpää aiheuttavien geenien aktivoitumiseen. Integraatio isäntägenomiin muokkaa koko ihmisen DNA:n, joka aiheuttaa patentteja koskevia, sekä  ihmisoikeudellisia laillisuusongelmia geneettisen omistuksen ja ihmisyyden luokittelun osalta.

Tilastotieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että rokottamattomat ovat terveempiä kuin rokotetutja tämä on ollut tiedossa jo vuodesta 1889.

Olen tietoinen, että kansainväliset yritysohjatut tiedotusvälineet tukahduttavat lääkäreiden sanomisia ja sensuroivat rokotteiden kuolemantapauksia ja vammoja koskevat tilastotiedot ja niihin liittyvät tiedot – jotka saavat edelleen miljardeja euroja mainostuloja lääketeollisuudesta vuosi toisensa jälkeen. Yleinen ja tieteellinen keskustelu rokotteiden vaaroista on täysin tukahdutettu.

Olen tietoinen, että hallituksen sääntelyvirastot tukahduttavat rokotteiden kuolemantapauksia ja vammoja koskevia tilastoja ja tietoja, jotka lääketeollisuuden lobbaus on todistettavasti ottanut valvontaansa.

Olen tietoinen raporteista, joiden mukaan rokotekokeet ovat aiheuttaneet miljoonia tapauksia poliotasteriiliyttähalvaantumista, ja muita sairauksia ja vammoja erityisesti IntiassaAasiassaAfrikassaFilippiineillä ja monissa muissa paikoissa, ja että Bill & Melinda Gates Foundationia (ja muita siihen liittyviä kansalaisjärjestöjä) on kielletty toimimasta Intiassa ja muissa valtioissa heidän tekemien rokotushaittojen vuoksi. Rokotekuolemat eivät näytä haittaavan Bill Gatesia.

En luota enää lääketeollisuuteenterveydenhuollon ammattilaisiinvaltion virastoihin, tai kansainvälisiin virastoihin ja järjestöihin, jotka näyttävät toimivan rokotteiden myynnin ja myynninedistämisen puolesta samalla kun tukahduttavat rokotusten vaaroja ja haittoja koskevat tiedot.

MAKSUAIKATAULUMikäli minut aiotaan lääkitä tai rokottaa ilman suostumustani, toimenpiteen suorittaja sitoutuu maksamaan vähintään 500 000 euron korvauksen luvattomasta toimenpiteestä, sekä lisäksi korvaamaan kaikki lääketieteellisestä hoidosta aiheutuvat kulut ja vahingot, sekä kaikki elämiseen kuuluvat kustannukset perheenjäsenilleni tulevaisuudessa.

Tietämättömyys rokotevaaroista ja lääketieteellisistä oikeuksista, ja kyvyttömyys ymmärtää yllä olevia tosiasioita eivät anna koskemattomuutta tai lupaa toimenpiteen tekemiseen.

MUUT LÄÄKETIETEELLISET JA EI-LÄÄKETIETEELLISET NÄKÖKOHDAT

Tieteellisten ammattilaisten näkökohdat:

En ole nähnyt todisteita siitä, että tiedät rokotteen kaikki ainesosat.

En ole nähnyt mitään todisteita siitä, että voit ennustaa näiden ainesosien fyysiset vaikutukset jollekin potilaalle.

En ole nähnyt mitään todisteita siitä, että voit ennustaa näiden ainesosien yhdistämisen seuraukset injektiona.

En ole nähnyt mitään todisteita siitä, että sinulla olisi valtuuksia antaa lääkettä ilman potilaan suostumusta.

En ole nähnyt mitään todisteita siitä, että voit varmistaa rokotteen turvallisuuden tai tehokkuuden.

En ole nähnyt mitään todisteita siitä, että otat henkilökohtaisesti täyden vastuun maksaa kaikki vahingot, joita rokote aiheuttaa.

Sinulla ei ole valtaa tai etuoikeutta antaa rokotteita, ennen kuin olet esittänyt luotettavat todisteet edellä mainitusta.

ALLEKIRJOITUKSET:

Ensisijainen aikuinen                                              Toissijainen aikuinen (valinnainen)

_________________________________               ______________________________________

_________________________________               ______________________________________
(Nimi / päivämäärä)                                                  (Nimi / päivämäärä)

HAITTAVAIKUTUKSILLE ALTTIIDEN PERHEENJÄSENTEN NIMET:

_____________________________________________________________________________________

LISÄHUOMAUTUKSET: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ASIAKIRJAN KÄSITTELY:


Kopio asiakirjasta lähetetään todistetusti kaikille luvatonta tai pakotettua rokotusta järjestäville tahoille (Lääkeyhtiö tai yhtiö, jonka rokote kyseessä; THL; kuntasi terveydenhuoltoyksikkö tai yritys jne.)
Alkuperäinen asiakirja säilytetään omassa hallussa ja valvonnassa. Skannaa tai kopioi, ja toimita kopio myös perheen asianajajalle, jos sellaiseen on mahdollisuus.
Kopio kolmannen osapuolen todistajalle (todistajille): Jos asiakirja katoaa tai tuhoutuu, kopiot voidaan palauttaa muilta osapuolilta.

Rokotuksesta kieltäytyminen -sopimus ilmoitettuna kaikille osapuolille.

 

____________________________________________________________________________________

Yllä oleva sopimus on kopioitavissa ja muokattavissa tarpeen vaatiessa. Sähköisesti lähetettäessä lisää lukukuittaus.

5 thoughts on “Rokotuksesta kieltäytyminen -sopimus”
    1. file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/Rokotuksesta%20kielt%C3%A4ytyminen%20sopimus%204s%20(1).pdf

    2. file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/Rokotuksesta%20kielt%C3%A4ytyminen%20sopimus%206s%20(1).pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *