Englannin kirkko ei suojellut lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja loi kulttuurin, johon hyväksikäyttäjät ”voivat piiloutua”, raportti on toteaa.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevan riippumattoman tutkimuksen (The Independent Inquiry into Child Sex Abuse, IICSA) raportissa sanotaan, että kirkon kyvyttömyys vastata johdonmukaisesti seksuaalisen hyväksikäytön uhreille ja niistä selvinneille, usein vain lisäsi traumoja. Oletetuille tekijöille annettiin usein enemmän tukea kuin uhreille. Kirkko myönsi, että kehitys suojelutoimenpiteiden parantamiseksi on ollut ”liian hidasta”.

Tutkimusta johtanut professori Alexis Jay

Raportissa, joka on viimeisin IICSA:n julkaisujen sarjassa, todettiin, että 1940-luvun ja vuoden 2018 välillä, yhteensä 390 papiston jäsentä ja muita kirkon johtajia, tuomittiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kirkko puolusti väitettyjä tekijöitä sen sijaan, että se olisi suojellut lapsia ja nuoria seksuaalisilta saalistajilta, raportissa sanotaan.

Raportissa mainittiin esimerkiksi edesmennyt Robert Waddington – joka pystyi jatkamaan dekaanina Manchesterin katedraalissa vakavista syytöksistä huolimatta-– ja Merseysiden pastori Ian Hughesista, joka tuomittiin vuonna 2014, 8000 säädyttömän, lapsia esittävän kuvan lataamisesta. Hughsin vanhempi kollega vähätteli syytteitä.

Raportista löytyi myös esimerkkejä siitä, kuinka pappeja vihittiin virkaan, huolimatta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikkomuksista.

Kuinka lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tutkitaan

Piispa ylistää ”rohkeita” uhreja

Vuonna 2018 hiippakunnille ilmoitettiin 2504 suojeluun liittyvä huolta, jotka koskivat joko lapsia tai haavoittuvia aikuisia, sekä 449 äskettäin tapahtunutta, lapsiin kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä.

Tutkimuksen mukaan, Englannin kirkko ei ottanut väitteitä vakavasti. Tämä oli ”ristiriidassa kirkon perustana olevan oman, moraalisen tarkoituksensa kanssa, jonka mukaan sen tuli tarjota huolenpitoa ja rakkautta viattomille ja haavoittuville”. Puheenjohtaja, professori Alexis Jay sanoi: ”Vuosikymmenien ajan, Englannin kirkko epäonnistui lasten ja nuorten suojelemisessa seksuaalisilta hyväksikäyttäjiltä, ja on sen sijaan on helpottanut kulttuuria jossa tekijät voivat piiloutua, uhrien kohdatessa esteitä, joita monet heistä eivät ole pystyneet voittamaan”.

Robert Waddington sai jatkaa toimessaan - huolimatta lasten hyväksikäyttösyytteistä.

”Walesin kirkossa ei yksinkertaisesti ollut riittävästi suojelevia virkamiehiä suorittamaan heiltä vaadittua työn määrää. Kirjanpidon todettiin olevan lähes olematonta, ja siitä oli vain vähän hyötyä yrittäessämme ymmärtää aiempia turvatoimia.” Professori Jay lisäsi, että on ”elintärkeää”, että kirkko parantaa tapojaan sen suhteen, kuinka se vastaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeviin väitteisiin. Sen tulisi myös antaa ”asianmukaista tukea” uhreille.

Raportissa, joka perustuu heinäkuussa 2019 pidettyihin tutkimuksen julkisiin kuulemistilaisuuksiin, annettiin useita suosituksia, kuten:

– Englannin kirkon tulee parantaa tapaansa, jolla se reagoi suojeluun liittyviin valituksiin – esimerkiksi ottamalla uudelleen käyttöönsä säännön, jonka mukaan kuka tahansa sellainen papiston jäsen, joka on syyllistynyt lasten seksuaalirikoksiin, erotetaan.

– vastuu suojeluun liittyvistä asioista tulisi ottaa hiippakunnan piispojen käsistä, ja antaa se kirkon keskihierarkian palveluksessa oleville, lasten suojelemiseen keskittyneille virkamiehille.

– Englannin kirkon ja Walesin kirkon tulisi jakaa tietoa näiden kahden instituution välillä liikkuvista papeista.

– molempien kirkkojen tulisi ottaa käyttöön käytäntö, joka tukee – myös rahallisesti- sellaisia lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä selviytyneitä, joiden hyväksikäyttäjillä on ollut yhteys kirkkoon.

Professori Jay toivoi, että raportti suosituksineen auttaa ”varmistamaan sen, että nämä laiminlyönnit eivät koskaan enää toistu”.

Analyysi

Kirjoittaja Callum May, BBC News

Kirkon nimenomainen, moraalinen tarkoitus on opettaa erottamaan oikea väärästä, toteaa tämä tutkimus johtopäätöksissään. Se (kirkko) epäonnistui, ja epäonnistuu edelleen.

Vuonna 2018, jolta viimeisin luku on saatavilla, esiin nousseita huolia liittyen äskettäin tapahtuneisiin lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöihin on 449 kappaletta. Merkittävä osa näistä liittyi lapsia esittävien, siveettömien kuvien lataamiseen tai hallussapitoon.

Canterburyn ja Yorkin arkkipiispat ovat sanoneet, etteivät he esitä tekosyitä, ja että he esittävät vilpittömät ja sydämelliset anteeksipyyntönsä. Englannin kirkko on sen mukaan valmis tukemaan ketä tahansa, joka tulee esiin, ja kunnioittaa sitoutumistaan ​​muutokseen.

Piispainhuone (The House of Bishops) todennäköisesti hyväksyy riippumattoman tutkimuksen suositukset kokonaisuudessaan, ja toimittaa sen johtavaan yleiskokoukseensa (General Synod) marraskuussa.

Tämä johtaa todennäköisesti pilottitukijärjestelmän jatkamiseen sille pienelle määrälle selviytyneitä, jotka jo saavat taloudellista apua.

Mutta selviytyneiden ryhmien mukaan, tutkimuksen tulokset edustavat vain jäävuoren huippua. Tämänpäiväiset havainnot osoittautuvat kirkolle kalliiksi.

Englannin kirkko sanoi, että raportti ”tekee lukemisesta järkyttävää”

”Vaikka anteeksipyynnöt eivät koskaan poista hyväksikäytön uhreille ja selviytyjille koituneita seurauksia, haluamme tänään ilmaista häpeämme tapahtumista, jotka ovat tehneet nämä anteeksipyynnöt välttämättömiksi”, sanoivat Jonathan Gibbs, kirkon johtava, suojelusta vastaava piispa, sekä Melissa Caslake, kirkon kansallisen suojelun johtaja.

Yhteisessä julkilausumassaan pari sanoi, että kirkon suojelutoimissa on tapahtunut joitain parannuksia viime vuosina, mutta lisäsi: ”Pahoittelemme sydämestämme, että joillain alueilla edistys on ollut liian hidasta.”

Heidän mukaansa kirkko hyväksyy ja on ”täysin sitoutunut” raportin suosituksiin tuen parantamiseen liittyen.

”Koko kirkon on opittava tästä tutkimuksesta”, he lisäsivät.

Gilo, joka joutui nuorena papin hyväksikäyttämäksi, sanoo selviytyjien olevan yhä vihaisia kirkkoa kohtaan.

Yksi hyväksikäytön uhri, joka sanoo papin raiskanneen hänet Lontoossa yli 40 vuotta sitten, kertoi BBC: lle, että kirkko ja sen johtajat tarvitsisivat ”rohkeutta” ”pelastaa itsensä ja lunastaa itsensä”.

Gilo – joka pyysi meitä olemaan käyttämättä hänen sukunimeään – kertoi aiemmin BBC: lle, että hän oli tehnyt yli 20 yhteydenottoyritystä kirkon vanhimpiin jäseniin sen jälkeen, kun oli päättänyt ilmoittaa raiskauksesta, mutta ei useinkaan saanut vastausta. Kun kirkko lopulta tutki hänen esittämänsä syytteet, se myönsi syyllisyytensä ja sopi rahallisesta korvausratkaisusta hänen kanssaan.

Tiistaina hän sanoi, että monet selviytyneet kokivat edelleen ”valtavaa vihaa ja luottamuksen puutetta” kärsimänsä huonon kohtelun vuoksi – ”ei vain kirkkoa, vaan sen edustajia, asianajajia, vakuutuksenantajia, lääketieteen asiantuntijoita jne, kohtaan”.

Gilo, jonka hyväksikäyttäjä on sittemmin kuollut, sanoi uskovansa, että kirkkoon äskettäin nimitetty, johtava, suojelusta vastaava piispa Gibbs, haluaa tehdä muutoksen – mutta että kirkon kulttuurissa ”on tapahduttava todellinen käänne”.

”Selviytyjien on saatava nähda todellisia toimia”, hän sanoi. ”Kun selviytyneet näkevät todellisen avun, ja alkavat saada kirkosta sitä todellista tukea josta kirkko on puhunut jo pitkään mutta jota se ei ole antanut… kun se tapahtuu, siitä voi olla käännekohta.”

Sisäasiainministeri Priti Patel kiitteli uhrien ja selviyjien voimaa ja rohkeutta ja lupasi katsoa raportin läpi, ennen ”aikanaan” annettavaa, harkittua vastaustaan siihen.

Mikä on lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva tutkimus?

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva, riippumaton tutkimus (IICSA), joka Englannissa ja Walesissa tutkii paikallisviranomaisia, uskonnollisia järjestöjä, asevoimia sekä julkisia ja yksityisiä laitoksia – samoin kuin julkisuuden ihmisiä kohtaan esitettyjä epäilyä.

BBC: n juontaja Jimmy Savilen kuoleman jälkeen vuonna 2011, sadat ihmiset tulivat kertomaan, että heitä oli hyväksikäytetty lapsena.

Valokeilaan ovat nousseet myös seksuaalirikokset, joita on tapahtunut kouluissa, lastenkodeissa ja Yhdistyneiden kansakuntien julkisen terveydenhuoltojärjestelmän (NHL) piirissä.

Samaan aikaan, esiin on tullut väitteitä, jotka koskevat poliisin ja syyttäjien menneitä laiminlyöntejä liittyen tutkintojen asianmukaisuuteen.

IICSA perustettiin vuonna 2015, jolloin silloinen sisäministeri Theresa May sanoi, että se ”paljastaa nämä epäonnistumiset ja antaa opetuksen”.

Vuonna 2018 tutkimuksesta julkaistiin väliraportti, jossa on 18 suositusta – joista osa on toteutettu. Sen muihin, säännöllisiin julkaisuihin, sisältyy kattavia tutkimusraportteja ja tilastoja.

Suomentanut LINDA K.

LÄHDE: BBC News

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *