Englannin, Saksan ja Ruotsin kielet

pohjautuvat niin kutsuttuun Proto-Germaaniin -kieleen.

Vertaamalla tämän ”Kantagermaanin” ja Nykysuomen sanoja,
voimme havaita lukuisia vastaavuuksia

kaikista merkittävimmissä sanoissa.

 

PROTO-GERMAANI = KANTASUOMI

 

 

 

 

Etenkin valtaan, mahtiin ja hallinnointiin liittyvät sanat korostuivat.
Esimerkiksi seuraavat perustavanlaatuiset sanat:

”world, seek, wisdom, rank, eye, sight, tear, tar, ware, soil,

rope, hall, choice, all, late, hat, time, side, heaven, stream,

rich, king, queen, royal, almighty, home, house, target,

rush, tide, nose, death, kin, clan…”

pohjautuvat tähän ’kantagermaaniseen’,

hyvin vahvasti sanoiltaan

nykysuomea muistuttavaan kieleen.

SUOMEN KIELI ON MAHTIKIELI.

Myös ulkomaalaiset nimet kuten Richard, Walter, Bernand, Ricardo, Rainer, Rainier, Ragnar pohjautuvat tämän kantakielen nimityksiin.
Näitä ovat esimerkiksi Reginaharjaz, Bernuharduz, Riikaharduz ja Valtaharjaz. Myös tunnettu viikinkinimi Harald pohjautuu tähän kieleen: Harjavaldaz.
*Harjawaldaz kuningaz rīkaz, wīsaz jah hurskaz’

Otetaan esimerkkinä muutama sana vertailuun.
Lähteenä käytämme Wiktionary-sivustoa, mistä kukin voi tarkistaa sanojen alkuperän, eli etymologian.

https://en.wiktionary.org/

 

 

 

 

Aloittakaamme kirjaimellisesti silmiä avaavalla esimerkillä.
Kuitenkin ensin mainittakoon, että
jatka tästä eteenpäin omalla vastuullasi,
sillä maailmankuvasi saattaa muuttua.

Meidän täytyy tarkastella historiaa uudessa valossa,
jos havaitsemme viitteitä siitä,
että kenties kansallamme onkin ollut pitempi historia, kuin muistimmekaan.
Muinaisiin muisteloihin yhtymällä voimme sen kyllä perimässämme kokea,
mutta mikäli saisimme vahvistusta siitä,
että paitsi kielemme ja kansamme kauaskantoinen vaikutus on ollut oletettua mahtavampi;
myös siitä, että olemme kansana olleet merkittävässä roolissa aikamme alusta lähtien.

Mutta missä on kansamme alku,
kuka tuntee heimomme historian?
Missä on urheiden esi-isiemme alkukoti?

Muistellaampas hieman:

Suomen nykyisellä alueella asuu Suomen kansa, yhdistelmä suomalaisia heimoja: varsinais-suomalaisia, hämäläisiä, karjalaisia, savolaisia, lappalaisia, kainuulaisia, pohjalaisia, uusimaalaisia, keski-suomalaisia ja niin edes päin…
Saavuimme Suomen niemelle kaakosta karjalaisina ja hämäläisinä, jakaantuen ajan myötä varsinaissuomalaisiin jotka varsinaissuomeen asettuivat ja Suomenlahden rantaa myös etelän Eestiin osa asettui. Karjalaiset olivat perustamassa muunmuassa Permian kuningaskuntaa, joka rikkaudella ja loistollaan tunnettiin ympäri tunnettua maailmaa. Loitsut, lauseet ja laulut ovat kaikuneet vuosituhansia. Kalevalainen kielemme on ajan koetokset kestänyt; ytimensä säilyttäen, alati kehittyen ja jatkuvasti vahvistuen.

”The Proto-Germanic language developed in southern Scandinavia (Denmark, south Sweden and southern Norway), the Urheimat (original home) of the Germanic tribes.[5] ” ([5] Bell-Fialkoll (Editor), Andrew (2000). The Role of Migration in the History of the Eurasian Steppe: Sedentary Civilization v. ”Barbarian” and Nomad. Palgrave Macmillan. p. 117. ISBN 0-312-21207-0.)

”Kantagermaaniset kielet kehittyivät Pohjoismaiden eteläosassa näiden heimojen ’Urheimmat’ -alkukodissa”

Suomen kieltä on perinteisesti kirjoitettu RIIMU-KIRJOITUKSELLA.

Vanhin virallisesti tunnettu riimukirjoitus on vuodelta 160, nk. ”Vimosen kampa”, eli kampa, jossa lukee ”Harja

Karjalasta on löytynyt 6000 vuotta vanhaa riimukirjoitusta.

On olemassa myös erilaisia slaavilaisia legendoja…

Jo kantasuomen aikoihin on meillä kuitenkin mahtikieli ollut,
ja Suomen Kieli myös ”IKIKIELENÄ” tunnetaan.
Monitahoisuudessaan, monipuolisuudessaan, kuvailuvoimaisuudessaan,
kokonaisvaltaisuudessaan, mahtipontisuudessaan
ja ylemmän ymmärryksen viisautta kuvaavien käsitteidensä avulla,
sekä kirkkaana ilmenevän runollisuuden ajattomassa mitassa
;

Suomen kieli on onnistunut säilyttämään asemansa Suomen kansan yhteisesti ymmärrettävänä,
vaikkakin hyvin vivahteikkaana, valtakielenä.

KUINKA VOIMME SIIS PERUSTELLA… TAI EDES OTAKSUEN OLETTAA,


ETTÄ
SUOMEN KIELI VOISI OLLA ENGLANNIN, SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN KANTAKIELI,


JOHON SUURI OSA NIIDEN EDELLEEN KÄYTÖSSÄ OLEVASTA SANASTOSTA POHJAUTUU?

Aloittakaamme alusta eli aasta.

Silmä kantagermaaniksi on *augô (aukko)
Johon pohjautuu

Old English: ēage
English: eye
Saksa: augen
Ruotsi: öga

Mitä tarkoittaa eye, augen tai öga? Silmää toki, muttei juuri muuta.
Mitä tarkoittaa aukko? Aukkoa, tässä tapauksessa silmän aukkoa.

 

 

 

Katsotaan seuraavaksi miten englannin ”time”-sana on muodostunut ajan saatossa.
Tiimalasissa on paljon hiekkaa valunut siitä, kun englannin kielessä käytettiin sanaa ”tiima”.

Aika kantagermaaniksi on *tīmô (tiima)
Johon pohjautuu

Old English: tīma
Middle English: tyme
English: time

 

 

 

 

 

Entäs miten paljon puhuttu sana ”Kuningas”?

Kaikkien maiden kielissä, joissa hallitsijaa on puhuteltu esimerkiksi seuraavanlaisin nimikkein:
king, kungen, köning, kening, konung, kongur, könig, kingi, kening, kuning;
eli siis esimerkiksi seuraavissa valtakunnissa
Länsi-Germaania, vanha englanti, friisi, sakson, norja, ruotsi, tanska, islanti, luxemburg, hollanti, englanti, saksa, latvia, juudea, slaavit ja viikingit;
tunnetaan näiden nimikkeiden pohjautuminen yhteen ”Proto-Germaaniseen” sanaan:

*kuningaz (kuningas)

Kuninkaalla on siis varmaan ollut:

valtaa – ”waldą” = might, power, authority
mahtia – ”mahtiz” = power, ability, strength, force / => eng. ’might’
rikkauksia – *rīkijaz = kingly, royal, noble, mighty, powerful, rich / => eng. ’rich’
Pohjautuu sanaan ”*rīks” (rikas) = king, ruler
alamaisia – *alamann = mankind
valtakunta – *kuningadōmaz => kingdom
aatelisia – ”*harjatugô (Harjat’Ukko, Harjatukka/Hurjatukka) – army leader; commander; general
Harja-ukko, eli harjaantunut ukko, ukkosharja, ukkosarja, armeija harjoitelleita harjoittavia upseereita.
harjatugô => harjatogō=>heretoga=>herizogo=>herzog (”Herttua” saksaksi)

Suomen kansat ovat käyneet kauppaa koko Euroopan alueella, pitkällä Uralille asti, ja Mustan-Meren tienoilla.
Onko Suomen asema ollut kaupankäynnin lisäksi myös vahvasti päättävä ja hallinnollinen?

Kysytään taas maailman valtakunnilta:
”Mitä tarkoittaa King? Mitä tarkoittaa König?”
Kuningasta, toki. Mutta ei sanana sen enempää.

Mitä tarkoittaa sitten ”Kuningas”?
”*Kuningaz”-sanan pohjana on sana ”kunją” (eng. ’kin, family, clan’), eli ”Kunnia”.
Mietitäämpä: Kuningas, Kunniangas, Kunniakas …

Seuraavatkin englannin esimerkkisanat
”Wise, Almighty, Rank, Rope, Seam”
pohjautuvat suomalaisiin kantamuotoihin.

Wisdom
sanasta *wīsaz (Viisas)
1. wise, knowledgeable
English: wise
• ⇒ English: wizard
Old High German: wīsi
Swedish: vis

Almighty
sanasta *alamahtīgaz (Alamahtikas)
1. almighty

Rank
sanasta *rankaz (Ranka)
1. erect, upright
English: rank
Johdettu: ”Rankaista”, eli ’ojentaa’ rankaa.

Rope
sanasta *raipaz  (Raippa)
1. strip; margin
2. strap; band; rein
3. cord; rope; cable
Raipaz => West Germanic: raip
Raipaz => Old English: rāp
Raipaz => English: rope
Raipaz => German: reep

Seam
sanasta *saumaz (Sauma) = stitch, seam, hem, edge
Saumaz => Saum => Seem => eng ’Seam

Esimerkkejä löytyy kymmeniä ja satoja.

Yhdenkaltaisuus nykysuomen ja kantagermaanin sanojen välillä on erittäin merkittävä.
Samoin on merkittävää tämän ”kantagermaanisen” tai sanoisimmeko, kantasuomalaisen kielen asema
MAAILMAN VALTAKIELIEN KEHITYKSESSÄ.

SIKSI ME OLEMME VALTAMEDIA.

SIKSI MEILLÄ ON VALTA.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *