AJATUKSIN LUOMME TODELLISUUTTAMME, VALINNOILLA VAIKUTAMME YMPÄRISTÖÖMME.

Vaikutamme itseemme, sekä hyvinvointiimme joka hetki. Itse myös teemme valinnan muutoksiin, joilla vaikutamme omaan kokemukseen todellisuudessa, kuin ympäristössämmekin. Tunnettu solubiologi avaa uraauurtavan tutkimuksen luennoillaan, sekä kirjassaan. Lisäksi tarjoan esimerkin kofeiinista, Suomalainen kun on uskollinen kahvin kuluttaja.

Ajatuksen biologia on jo klassikkoaseman saavuttanut uusbiologian teos, joka muuttaa lähtemättömästi ymmärryksemme ajattelusta ja mielestä. Tohtori Bruce H. Liptonin ja monien muiden johtavien tiedemiesten tutkimusten myötä on tehty ällistyttäviä havaintoja siitä, kuinka keho ja mieli toimivat yhdessä ja millä tavalla solut vastaanottavat ja varastoivat informaatiota. Bruce H. Lipton on yhdysvaltalainen solubiologi ja kirjailija. Hänet tunnetaan erityisesti luonnontieteiden ja henkisyyden yhdistäjänä.

Geenit ja DNA eivät sittenkään hallitse kehoamme, vaan solujen ulkopuolelta tulevat signaalit, kuten ajatuksemme, hallitsevat DNA:tamme. Lipton kuvaa selkeästi, kuinka uusi tieteenala nimeltään epigenetiikka mullistaa käsityksen mielen ja aineen välisestä yhteydestä. Tämä uusi ymmärrys voi vaikuttaa henkilökohtaiseen elämäämme sekä elämäämme ihmislajina.

Kirjoittaja vertaa soluja viisaisiin ja itsenäisiin ”pienoisihmisiin” ja puhuu solupsykologiasta. Elävien kokonaisuuksien sopeutuminen ja muuntautuminen ympäristön olosuhteisiin ei ole vieras ajatus, mutta Lipton uuden tieteenalan, epigenetiikan tutkijana on vakuuttunut ajatusten ja tunteiden vaikutuksista solujen toimintaan, ja tuo esiin jopa kvanttifysiikan synkronismiteoriat terveyden tai sairauden syinä.

Lipton on erityisesti perehtynyt solukalvon älykkääseen toimintaan, hän vertaa sitä ”biotietokoneeseen”, jonka kovalevynä toimii solun tuma. Tietokoneen tapaan myös solumme ovat ulkopuolelta ohjelmoitavissa, mutta ei fyysisesti geenejä manipuloimalla. GMO-tekniikan avulla heikennettyjen geenien ennustamaton siirtyminen muihin eliöihin voi muodostua uhkaksi koko biosfäärille. Voimmekin nähdä jo ympäristössä tämän vaikutusten seuraukset.

Bruce vie lukijansa pidemmälle kuin newtonilainen, tiukan mekaaninen maailmankuva. Lipton avaa eteemme Einsteinin näkymätöntä kvanttimaailmaa, jossa materia rakentuu energiasta. Uusi tiede ymmärtää esimerkiksi kuinka vaihtoehtoiset hoitomuodot vaikuttavat fysiologiaamme. Aasialaiset asiantuntijat ovat vuosituhansien ajan kunnioittaneet energiaa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä, ja nyt Lipton kollegoineen on uskaltautunut hyväksymään tuon tosiasian myös länsimaisen tutkimuksen osana ja saavuttanut vakuuttavia tuloksia.

Tietoisuus voi auttaa meitä paranemaan, tietämättömyys ja hallitsemattomat tunteet voivat sairastuttaa terveen kehon. Liptonin mukaan mielen vaikutusta kasvuun ja parantumiseen ei ole lääketieteessä tutkittu intressipiirien taloudellisista syistä. Stressi, kilpailu ja kiihkeä elämäntapa vahingoittavat terveyttä. Kehon jännitystilat eivät pääse vapautumaan paineista, joita jatkuvat pelot ja huolet aiheuttavat. Krooninen stressi on yleisin sairauksien aiheuttaja. Nuo samat seikat vaikuttavat myös sikiönkehitykseen ja lasten kasvuun. Kirjoittaja peräänkuuluttaa vastuuta sekä tietoista äitiyttä ja isyyttä.

Kirja on täynnään uusia jännittäviä oivalluksia, joita voimme alkaa soveltaa myös omaan elämäämme.

Stressihormoni sulkee immuunijärjestelmän toiminnan. Me elämme maailmassa, jossa selviydymme, emme taistele leijonaa vastaan, vaan järjestelmän ikeessä. Stressiin liittyvät autoimmuunisairaudet on yksi aikamme suurin syy ihmisten heikkouteen, lisäksi lääkehoidosta on tehty pysyvää sen sijaan, että sairaus olisi tervetullut tuomaan elämään pakottavan tarpeen elämäntapamuutokselle.

Tohtori Bruce Lipton – Ohjelmoi uudelleen alitajuinen mieli

Epigenetiikka on solubiologian tutkimussuuntaus, joka tarkastelee niitä solun ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat itse soluun ja sen toimintaan joko vahvistavasti tai heikentävästi. Tällaisia tekijöitä ovat mm. huonolaatuinen ravinto, saasteet, myrkyt ja säteily. Liptonin tutkimusten mukaan kuitenkin omat alitajuiset ajatuksemme ja uskomuksemme ovat kaikkein merkittävin tekijä, mikä vaikuttaa solujen terveyteen.

Et ole geeniesi uhri – Todellisuudessa voimme itse vaikuttaa moniin sairauksiimme.

Tutkimukset todistavat geenien osalta sen, että vaikuttamalla solun ulkoisiin ”stressitekijöihin”, tällä voidaan muuttaa myös geeniemme ilmenemistä. Liptonin mukaan meistä jokainen kykenee vaikuttamaan geeniemme ilmentymiseen omilla elämänvalinnoillaan, ja erityisesti sillä, että lähdemme tiedostamisen ja rajoittavien uskomusten vapauttamisen tielle.

Meidät on opetettu uskomaan siihen, että jos meiltä löytyy johonkin sairauteen vahvasti liitetty geeni, riski sairastua on suuri, emmekä voi siihen juurikaan vaikuttaa. Tämä lisää entisestään uhriutumista. Juuri nämä toivottomuuden, keinottomuuden ja avuttomuuden tunteet jo itsessään sairastuttavat. Myös traumaattisessa tilanteessa koemme juuri näitä tunteita. Jos jäämme näiden tunteiden ja uhriajattelun vangeiksi, emme voi mahdollistaa kehon ja solujen luonnollisen paranemisprosessin käynnistymistä.
Meitä on myös ehkä jo lapsesta asti opetettu siihen, että joku muu tietää minusta ja paranemismahdollisuuksistani enemmän kuin minä itse.

Saatamme kehittää alitajuisen ajatusmallin: ”Kipu/oire -> tarvitsen lääkäriä ja hän hoitaa minut kuntoon.” Korostan tässä kohtaa kuitenkin sitä, että vakavissa akuuteissa sairastumisissa ja onnettomuuksissa, sekä järki että tunne käskevät minua menemään lääkärin hoitoon – tuskin kukaan hakeutuu akuutisti sydänkipuisena tai luunmurtuman saaneena esimerkiksi luontaishoitajalle tai psykoterapeutille? Suurin osa sairauksista on kuitenkin sellaisia, joihin voimme itse vaikuttaa tunnetyöskentelyllä, purkamalla stressiä ja muuttamalla elämäämme ja elintapojamme.

Luota kehoosi ja muuta uskomuksiasi, jotta mahdollistat solujesi terveyden!

Nykymaailman hektisyydessä emme malta odottaa sitä, että omilla toimillamme mahdollistaisimme oman kehon luontaisen paranemisen prosessin käynnistymistä ja paranemisprosessin loppuun saattamista. Maltanko levätä infektiotiloissa riittävän pitkään? Koenko tarvetta pysähtyä vapauttamaan lihasjumejani ja -kipujani vapauttamalla hengitystäni? Kuinka tietoisesti kohtaan ja vapautan stressaavia tunteita kehostani, heti kun ne tunnen?

Tunnistanko ylipäätään ne omat ajatukseni, jotka aiheuttavat kehomieleeni jatkuvaa stressiä? Miten hyvin tunnistan ja tiedostan sen, olenko kehon ja mielen tasolla stressivaiheessa vai jo toipumassa stressistä (vrt. META-Health –ymmärrys). Jos kiinnittäisimme tällaisiin seikkoihin enemmän huomiota, olisi meillä mahdollisuus siirtyä omavoimaisuuteen ja alkaa ottaa yhä enemmän vastuuta omasta terveydestä.

Ihmiskehon toiminnot ovat evoluution aikana kehittyneet viisaalla tavalla tarkoituksenmukaisiksi, auttamaan meitä tasapainoon pääsemisessä. Kehomieleni on älykäs kokonaisuus. Soluni kasvavat ja elävät vastavuoroisessa suhteessa omaan elinympäristöönsä. Jos en jostakin syystä kykene kohtaamaan elämäni stressejä ja sairastuttavia tunteita ja ajatuksiani, keskeytän tai hidastan sillä oman kehoni kykyä tasapainottua itsestään.

Meidän jokaisen kehossa arvioidaan olevan 50-70 triljoonaa solua.

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka ihmeessä soluni osaavat toimia yhteistyössä niin, että ylipäätään pysyn hengissä? Miten tämä älykäs toiminta on mahdollista? Ja mitä mieli oikeastaan on? Asuuko se vain aivoissa? Miten kehoni reagoi ajatuksiini? Missä tunteet asuvat? Kun soluja kuolee kehossani jatkuvasti ja uusia syntyy, kuinka uudet solut voivat olla jo valmiiksi sairaita? Oletko tiennyt, että noin 98 % kehostasi ”syntyy” uudelleen 365 päivän sisällä?

Lipton korostaa sitä, että kun alamme yhä enemmän tiedostaa ja muuttaa niitä stressiä aiheuttavia ”ajatusnauhoja”, joita pyöritämme osittain tiedostamattamme päivästä toiseen, luomme samalla kehoomme ja ympäristöömme sellaisen ”informaatiokentän”, joka mahdollistaa solujen tasapainoisen toiminnan. Jos solu on sairas, sen ”informaatiokoodi” sairastuttavien ajatusten muuttumisen seurauksena muuntuu myös niin, että uudet solut syntyvät terveinä. Lisäksi itselle sopivalla, soluja ravitsevalla ravinnolla sekä tasapainottavalla hengityksellä ja liikunnalla voimme tukea tätä myönteistä kehää todella paljon.

LÄHDE: Hidasta elämää, Karita Palomäki

Kuinka voimme sitten muuttaa uskomuksiamme? Kyseenalaistamalla elintapamme, ajatustottumuksemme ja ulkoa opitut, sekä kokemuksista osaksi maailmaamme juurrutetut rakenteet. Muutos lähtee valinnasta, tahdosta muuttaa omaa todellisuuttaan. Seuraavassa asiaa kofeiinista, joka sai itseni muuttamaan päivittäiset kahviannokseni yrttiteen monipuoliseen ja energisoivaan maailmaan.

Alla olevalla videolla osoitetaan tutkimuksin, että kahvi vie aivoiltasi happea 52%, ja että vaikutus kestää 24 tuntia. Video osoittaa veren virtauksen vähenemisen aivoissa 40%. Jos juot yhden kupin kahvia 24 tunnin välein (monet juovat vähintään sen), toimit kirjaimellisesti  puolikkaalla aivokapasiteetilla.

Koska kofeiini on myrkky, se laukaisee ”taistele tai pakene” -vaiston. Kun vaisto aktivoituu, estyy aivojen korkeampi älykkyysosamäärä aktivoitumasta. Aivorunko aktivoituu (aivojen matelijaosassa), joka liittyy lapselliseen käyttäytymiseen, myös seksiin, ruokaan ja väkivaltaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun juot kahvia (vain yksi kuppi), vähennät aivojesi happimäärää hieman yli 50%, mutta kofeiinista aktivoituva aivojen osa on äärimmäisen typerä ja alkeellinen osa aivojärjestelmää.

Kahvi/ kofeiini saa sinut epäpäteväksi, tainnutetuksi, hämmentyneeksi ja tyhmäksi. Järjestelmän ylläpitäjäthän rakastavat tätä tietysti, koska se työntää meitä heidän haluamaansa suuntaan. Yhteiskunta, jossa isoveli on ”ajattelija/ ohjaaja”, kun meitä rauhoittavat ja kemiallisesti lobotomisoivat kahvi, fluori, MSG, kofeiinijuomat, roskaruoka, lääkkeet, sokeri, vehnä, nikotiini, rokotteet, alkoholi ja huumausaineet. Miksi ajatella, kun voimme mennä autopilotilla? Miksi ajatella, kun voimme juhlia ja tuntea itsemme kemiallisesti vapautuneeksi? Miksi ajatella, kun voimme tulla media-, hallitus- ja tiedeopin seuraajiksi? ”Ajattelu” on nyt hyökkäyksen kohteena, ja meitä rohkaistaan kemialliseen lobotomiaan joka käänteessä.

Voitko tehdä elämästäsi erittäin onnistuneen, ja mikä on elämäsi lopullinen päämäärä?

LÄHDE: https://jchristoff.com/the-story-of-caffeine-and-half-a-brain/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *