Eurooppalaisen hiukkasfysiikkatutkimuksen kattojärjestö Cernin ylläpitämään, Zenodo -tutkimusarkistopalveluun ilmestyi 14.9.2020 uusi tutkimus. Tämä tutkimus osoittaa, että Covid-19-pandemian aiheuttanut SARS-CoV-2 on todennäköisesti laboratorioperäinen, keinotekoisesti muunneltu virus. Useat todisteet puhuvat sen puolesta, ettei SARS-CoV-2 ole luonnollisesti mutatoitunut ihmiseen tarttuvaksi.

Tutkimus on tehty amerikkalaisen Rule of Law Society and Rule of Law Foundationin nimissä. Tutkimuksen tekemiseen ja loppuraportin laadintaan osallistui joukko kokeneita tutkijoita, joiden asiantuntemus perustuu virologiaan, molekylaaribiologiaan, rakennebiologiaan, tietokoneavusteiseen biologiaan, rokotekehittelytyöhön ja lääketieteeseen.

Tutkijat toteavat loppupäätelmässään, että useat kysymykset viruksen alkuperästä jäävät vastauksetta. Merkittävät tutkijat Nature Medicinen julkaisuissa esittävät, että virus ei ole karannut laboratoriosta, ja että siinä ei ole merkkejä geneettisestä manipulaatiosta.

Tällä käsillä olevalla tutkimuksella on kuitenkin osoitettu, että SARS-CoV-2:lla on olemassaoleva, geneettinen todistusaineisto piikkiproteiinissaan, ja että se on geneettisen manipulaation tuote. Osaaminen, tekniikka ja muut resurssit tälläisen viruksen valmistamiseen ovat myös olemassa.

Seuraavat, SARS-CoV-2: ta koskevat väitteet, ovat jo yleisesti hyväksyttyjä tiedemaailman piirissä:
1) Jos kyseessä on muokattu virus, sen runkona/mallina käytetty lepakkovirus (ZC45/ZXC21) on armeijan tutkimuslaboratorioiden hallussa.
2) Piikkiproteiinin genomiketju on todennäköisesti käynyt läpi geneettisen kehityksen, jonka kautta virus on saanut kyvyn tarttua ihmiseen, ja jonka myötä sillä on kasvanut virustartuttavuus ja infektiokyky.
3) Luonteenomaiset ja patogeeniset vaikutukset ovat odottamattomat. Virus on erittäin tarttumis- ja piiloutumiskykyinen, tarttuu useisiin elimiin ja kehon osiin, aiheuttaa jälkitauteja, on tappava ja yhteydessä useisiin oireisiin ja komplikaatioihin.
4) SARS-CoV-2 aiheutti maailmanlaajuisen pandemian, tappoi suuren määrän ihmisiä ja pysäytti maailman talouden. Sillä on voimaa.

Kerätystä todistusaineistosta voi päätellä, että Wuhan Institute of Virology:n P4 laboratorio sekä sen läheiset yhteistyölaboratoriot täytyy perusteellisesti tarkastaa, jotta viruksen alkuperä voidaan selvittää. Tutkijat tähdentävät, että tälläinen tutkinta olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, eikä sitä voi enää pitkittää.

Tutkijat vaativat myös selitystä sille, miksi kimeerisen SHC015-MA 15 -viruksen julkaisemisen jälkeen, NIAID:n (National Institute of Allergy and Infectious Disease) virologi Zhengli Shi:lle myöntämä rahoitus poistettiin, mutta kuin kirjoitusvirheen korjauksella, otettiin takaisin käyttöön vuonna 2016, tällä kertaa NIH:n (National Institutes of Healths) myöntämänä ja taloudellista hyötyä tavoittelevan virustutkimuksen tarkoituksiin. Tutkijat pitävät tätä tieteelle epätyypillisenä käytöksenä.

Tutkijoiden mukaan, raportissa ei ole läpikotaisin käyty läpi todisteita siitä, että useat viimeaikoina julkaistut koronavirukset (RATG13, RmYN02 sekä useat muurahaiskäpyjen koronavirukset) ovat epäilyttäviä ja oletettavasti valheellisia. ’ Nämä sepitetyt jutut eivät palvele tarkoitustaan muuten, kuin huijaamalla tiedeyhteisöä ja yleisöä, jotta SARS-Cov-2: n todellinen identiteetti pysyy piilossa. Vaikka näiden todisteiden yksityiskohdat poissuljettaisiinkin, se ei silti muuta käsillä olevan raportin päätelmää. Uskomme, että nämä yksityiskohdat tarjoaisivat lisätukea väitteellemme siitä, että SARS-CoV-2 on laboratoriossa paranneltu virus, ja ansaintatarkoituksessa tehdyn tutkimustyön tuote. Seuraava raportti keskittyy tämäntyyppiseen lisätodisaineistoon, ja se tullaan julkaisemaan pian.’

Seuraavassa lainaus tutkimuksen Tiivistelmästä otsikoineen. Jäljempänä lueteltuna kolme (3) tällä tutkimuksella todistettua väitettä koskien SARS-CoV-2: n alkuperää.

SARS-CoV-2-genomin epätavalliset ominaisuudet, jotka tuntuvat osoittavan pikemminkin monimutkaiseen laboratoriomuunnokseen, kuin luonnolliseen evoluutioon, sekä sen todennäköisen keinotekoisen jäljen kuvauksen

Rule of Law Society & Rule of Law Foundation

Yan, Li-Men; Kang, Shu; Guan, Jie; Hu, Shanchang

’Tiivistelmä

Uuden SARS-CoV-2-koronaviruksen aiheuttama COVID-19-pandemia on johtanut yli 910 000 kuolemaan maailmassa, ja ennen näkemättömään  maailmantalouden tuhoutumiseen. Huolimatta valtavasta vaikutuksestaan, SARS-CoV-2: n alkuperä on pysynyt salaperäisenä ja kiistanalaisena. Luonnollisen alkuperän teorialle, vaikka se onkin yleisesti hyväksytty, ei ole merkittävää tukea. Vaihtoehtoinen teoria, jonka mukaan virus voi olla peräisin tutkimuslaboratoriosta, sensuroidaan kuitenkin tarkasti vertaisarvioiduista tieteellisistä lehdistä. Siitä huolimatta, SARS-CoV-2: lla on biologisia ominaisuuksia, jotka ovat ristiriidassa luonnossa esiintyvän zoonoottisen viruksen kanssa. Tässä raportissa kuvataan genomiikka, rakenteellinen, lääketieteellinen ja kirjallinen näyttö, jotka yhdessä tarkasteltuna ovat vahvasti ristiriidassa luonnollisen alkuperän teorian kanssa. Todisteet osoittavat, että SARS-CoV-2: a tulee pitää laboratoriotuotteena, joka on luotu käyttämällä lepakon koronaviruksia ZC45 ja / tai ZXC21 mallina ja / tai runkona. Todisteiden pohjalta, me postuloimme keinotekoisen jäljen SARS-CoV-2: lle, jolla demostroimme, että tämän koronaviruksen luominen laboratoriossa on kätevää, ja se voidaan suorittaa noin kuuden kuukauden kuluessa. Työmme painottaa itsenäisen selvitystyön tarpeellisuutta asianomaisiin tutkimuslaboratorioihin. Vaaditaan myös kriittistä tarkastelua koskien tiettyjä äskettäin julkaistuja tietoja, joita käytettiin tukemaan ja väittämään SARS-CoV-2: n luonnollisen, vaikkakin ongelmallisen, alkuperän puolesta. Kansanterveyden näkökulmasta, nämä toimet ovat välttämättömiä, koska tietämys SARS-CoV-2: n alkuperästä ja siitä, miten virus tuli ihmispopulaation sisään, on keskeisen tärkeää COVID-19-pandemian perusteelliseksi kontrolloimiseksi, kuten myös tulevien, samankaltaisten pandemioiden estämiseksi.’

Kolme todistuslinjaa

’Esittelemme kolme todistuslinjaa tukemaan väittämäämme, että laboratoriomanipulointi on osa SARS-CoV2:n historiaa:

i SARS-CoV-2: n genominen ketju on epäilyttävän samankaltainen verrattuna Third Military Medical Universityn (Chongqing, China) ja Research Institute for Medicine of Nanjing Commandin (Nanjing, China) sotilaslaboratorioista löydettyyn lepakon koronavirukseen.

ii SARS-CoV-2:n piikkiproteiinissa oleva reseptorikiinnittäjäaihe (RBM), mikä määrittää viruksen isäntäspesifisyyden, muistuttaa toimintatavaltaan epäilyttävästi vuonna 2003 pandemian aiheuttanutta SARS-CoV:ta. Genominen todistusaineisto viittaa siihen, että RBM on geneettisesti manipuloitu.

iii SARS-CoV-2 sisältää ainutlaatuisen furiinipilkkoutumispaikan piikkiproteiinissaan, jonka tiedetään suuresti lisäävän virusinfektiivisyyttä ja solutropismia. Kuitenkin, tämä solun jakautumispaikka puuttuu täysin luonnosta löydetyiltä, juuri tämän tietyn luokan koronaviruksilta. Lisäksi, tähän apuketjuun liittyvät harvinaiset kodonit vahvasti viittaavat mahdollisuuteen, että tämä furiinipilkkoutumispaikka ei ole luonnollisen evoluution tuotos, ja se on voitu sisällyttää SARS-COV-2:n genomiin keinotekoisesti muilla tekniikoilla, kuin yksinkertaisella sarjajuoksutuksella tai monikantaisilla  rekombinaatiotapahtumilla tartunnansaaneiden kudosviljelmien tai eläinten sisällä.’

Lisää aiheesta sekä osoite englanninkieliseen tutkimukseen, löytyy tekstissä olevista linkeistä sekä lähdetiedoista.

LINDA K.

LÄHTEITÄ JA LISÄTIETOA: Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic Route

Coronavirus Disease Research Community – COVID-19

Wikipedia/Furin

Lääkärilehti

SARS, MERS and SARS-CoV-2 (COVID-19) treatment: a patent review

Tekniikan Maailma

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *