Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa lisääntyi koronapandemian aikana

Seksuaaliseen hyväksikäyttötarkoitukseen perustuva ihmiskauppa vaivaa edelleen yhteiskuntaamme, ja tutkijat näkevät viimeaikoina lisääntynyttä toimintaa. Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston (Homeland Security) erityistutkijan, Tammy Breitzken mukaan, ihmiskaupan määrä on lisääntynyt pandemian aikana.

Saalistajat  tekevät kaikkensa houkutellakseen uhreja puoleensa, ja paras lähde kontaktointiin on sosiaalinen media. ”Pandemialla on ollut vaikutus, ilmoituksia on tullut lisää. Miehiä, naisia, vanhoja, nuoria. On nuoria, jotka itseasiassa ovat itse ihmiskauppiaita, ja jotka harjoittavat rekrytointia koululaitoksissamme”, Breitzke sanoi.

Yhdysvalloissa toimivan Kadonneiden ja hyväksikäytettyjen lasten kansallisen keskusjärjestön (National Center for Missing and Exploited Children) raporttien mukaan, netissä tapahtuva houkuttelu on kasvanut 93% tämän vuoden tammikuusta kesäkuuhun, verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Ihmiskauppiaat kohdistavat toimintaansa edelleenkin kauppakeskuksiin, elokuvateattereihin ja paikkoihin, joista perheet hakevat apua, kuten ruokapankkeihin. Joissakin tapauksissa uhreja lähestytään lupaamalla rahaa ja työtä. Yksinäiset äidit, joilla on lapsia, ovat yksi kärkikohteista. Ihmissuhde voi antaa ihmiskauppiaalle pääsyn koko perheeseen, mukaan lukien vauvoihin.

Ihmiskauppa on taloudellisesti arvioituna toiseksi kannattavinta toimintaa, mitä laittomiin toimintoihin tulee. ”Voit myydä henkilöä uudestaan ​​ja uudestaan”, Breitzke sanoi, ja jatkaa: ”On ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa ja etsivät tapaa ansaita tuloja. Jotkut seksikauppaan mukaan joutuneista ihmisistä ovat äärimmäisen haavoittuvassa tilassa, ihmiskauppiaiden rekrytoidessa heitä”.

Vanhempien ja opiskelijoiden tulisi kiinnittää huomiota tunnusmerkkeihin

Kotimaan turvallisuusvirasto yrittää taistella suuntausta vastaan kouluttamalla suurempaa yleisöä. Poliisi, kirkot, yhteisöryhmät ja hotellit saavat säännöllistä koulutusta tunnusmerkkien tunnistamiseksi. Lasten vanhemmat saattavat huomata muutoksia vaatteissa, käyttäytymisessä ja uusien tavaroiden – esimerkiksi matkapuhelimien-  muodossa.

Breitzke sanoo, että joillekin uhreille kehittyy traumasidoksia, jotka johdattavat heidät takaisin vangitsijoidensa luo. Toinen järkyttävä tosiasia on se, että joskus ihmiskauppiaat ovat omia perheenjäseniä. ”Koulutamme terveyspalvelujen tarjoajia, jotta uhrien astuessa sisään, palveluntarjoajat tunnistavat tietyt indikaattorit. Ihmiskauppias on kontrolloinut uhreja, joten uhrit kehittävät traumasidoksia: he ryhtyvät toimiin suojellakseen ihmiskauppiasta, meidän yrittäessämme selvittää, kuka tätä tekee.”

Tärkeintä on että vanhemmat kiinnittävät erityistä huomiota siihen, keihin lapset ovat netissä yhteyksissä. ”Tiedä, mihin lapsesi ovat kirjautuneena, missä he ovat aktiivisena. Kysy heiltä kysymyksiä. Jos et tiedä mitä tietty fraasi tai emojiryhmä tarkoittaa, googleta se,” Breitzke sanoi.

LINDA K.

LÄHDE: KGUN9/ Shawndrea Thomas

2 thoughts on “Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa lisääntyi koronapandemian aikana, netissä tapahtuva houkuttelu lisääntyi”
 1. SYYTE Vaadin vastaajalle rangaistusta seuraavista rikoksista:

  1. Virka-aseman väärinkäyttö 2v
  2. Törkeä virka-aseman väärinkäyttö 4v
  3. Virkavelvollisuuden rikkominen 1v
  4. Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
  5. Rikoksentekijän suojeleminen 1v
  6. Rekisterimerkintärikos 3v
  7. Vainoaminen 2v
  8. Väärä ilmianto 3v

  (RIKOSILMOITUS 5590/S/8258/19, päätös 5740-S-65-19)
  Rikoslaki 40 luku 7 §, Rikoslaki 40 luku 8 §
  Rikoslaki 40 luku 9 §, Rikoslaki 40 luku 10 §
  Rikoslaki 15 luku 11 §, Rikoslaki 16 luku 7 §,
  Rikoslaki 25 luku7a§, Rikoslaki 15 luku 6§
  01.08.2018 – 13.9.2018 – 15.10. 2018 – jatkuu Pielavesi

  Vireille 02.03.2020

  Teonkuvaus Johtavana sosiaalityöntekijänä Pielavedellä vielä jonkin aikaa toimiva Terja Söderlund ei voi väittää, että eläinlääkäri -äiti Zibelina Kirsi Armassalo keksii asioita, kun kaikki todisteet, menneet ja nykyiset
  todistavat että Armassalo puhuu totta ja ei keksi ja kehittele mitään ”mielikuvituksestaan”. Terja Söderlund kertoo meille, miksi otti huostaanottohakemuksen pois hallinto-oikeudesta. Koska hän
  “erehdyksessä” palautti lapset kotiin “puolen vuoden koeajaksi” 13.9.2018, KUN HUOSTAANOTTOHAKEMUS OLI VOIMASSA JA RAJOITTAVAT MÄÄRÄYKSET OLIVAT VOIMASSA (Pielaveden
  sos.lakimies Miriam Araneva). Tällöin ainoa oikea päivämäärä kiireellisen sijoittamisen lopettamiselle on 13.9.2018 (lakimies Miriam Araneva), eli päivä jolloin lapset todellisuudessa jäivät kotiin, mikä
  tässä käräjätuomioistunnossa merkille pantakoon ja huomioitakoon suhteessa Pielaveden sosiaalitoimen TARKOITUKSELLISEEN HAITANTEKOON ARMASSALON PERHEELLE, AVI tämän todentanut.

  Terja Söderlund on merkinnyt kiireellisen sijoituksen lopettamispäiväksi 15.10.2019
  tarkoituksellisen pitkittämisen vuoksi. Oikea aika merkittäköön 13.9.2018 lakimies Miriam Aranevan ja AVIn ohjeistuksen mukaan. Koska hallinto-oikeus totesi 20.11.2018 kiireellisen sijoituksen 11.4.2018
  laittomaksi (Susanna Rissasen perätön lausuma tuomioistuimessa ja kokonaisuuden läpikäynnin perusteella Pielaveden tarkoitushakuinen haitanteko tuli ilmiselväksi), koko kiireellisen sijoituksen ja kaikkien
  rajoittavien toimien päätökset kumottiin jolloin jäljelle jäi enää hallinto-oikeuksissa mahdottomaksi purkaa määritelty määräraha sidonnainen “vapaaehtoinen” avohuollon perhekuntoutus, mikä puretaan
  käräjäoikeudessa todisteellisesti.

  Miten ihmeessä olemme pärjänneet mainiosti ENNEN Pielaveden puuttumista perheemme asioihin ja sen
  JÄLKEENKIN? MEILLÄ EI OLE IKINÄ MISSÄÄN KUNNASSA OLLUT LASTENSUOJELUASIAKKUUTTA AIKAISEMMIN EIKÄ MYÖHEMMIN. AINOA ASIAKKUUTEMME ON OLLUT PIELAVEDEN KUNNASSA
  AJALLA 21.2. – 13.9.2018.

  Olen jo 58 v, eli kaikki ei nyt ole ihan kunnossa Pielaveden päässä. Käräjäoikeudessa merkittäköön ja
  Pielaveden kunnalle ilmoitettakoon sekä rekistereihin liitettäköön, että Armassalon perheen valeasiakkuus Pielaveden lastensuojeluun on alkanut 21.2.2018 ja päättynyt 13.9.2018, mikä vielä eri toten
  hallinto-oikeuden päätöksellä lyhenee kiireellisen sijoituksen ja rajoitusten laittomiksi todettua jälkeen 10.4.2018 asti. Myös 21.2. – 11.4.2018 on ollut laiton laittomasti pakotetun “avohuollon perhekuntoutuksen” vuoksi, minkä käräjäoikeus todisteellisesti toteaa.

  Terja Söderlundin olisi heti töihin johtavaksi sosiaalityöntekijäksi Pielavedelle tultuaan 1.8.2018 tullut todeta Pielaveden sosiaalitoimen tekemät virkarikokset ja pyrkiä korjaamaan ne ja saattamaan rikoksen tekijät vastuuseen rikoksistaan. Sitä vastoin hän jatkoi rikosta rikoksen tekijöitä suojelemalla ja jatkamalla
  itsekin siihen osallistumista.

  Todisteet ovat asiakirjat, selostus tapahtumista, todistajalausunnot ja tosiasialliset tilanteet.
  Tärkeä osoitus Terja Söderlundin ja koko Pielaveden kunnan rikoksista on se, että Armassalon perheellä ei
  koskaan ole ollut lastensuojelun asiakkuutta ennen Pielaveden erheen elämään haittaavasti puuttumista 21.2.2018 eikä sen jälkeen 13.9. (15.10.) 2018. Todistajat kertovat kotikoulumme toimivuudesta, tilavuudesta (750m2) ja siitä, että sinne tulee lämmintä vettä puulämmityksen avulla. Todistajat kertovat ettei
  perheessä koskaan ole ollut mitään huolta rahallisesti eikä mielenterveydellisesti. Terja Söderlund on pyrkinyt käyttämään virka-asemaansa siten, että on jättänyt huomioimatta Hanna Lappalaisen sosiaalityöntekijä Susanna Rissaselle tekemiä vääriä ilmiantoja ja siten varmistanut heidän Armassalon perheelle
  tekemien rikosten jatkumisen ja haittavaikutusten lisääntymisen.

  Terja Söderlund ei korjaa Susanna Rissasen perheelle aiheuttamaa vahinkoa, mm. perheen kaappaamista yllättäen kotoaan 21.2.2018 ja myös antaa Rissasen jatkaa rekisterimerkintärikoksiaan, mitä osoittaa mm. Rissasen rekisterimerkinnät, joissa ei näy sosiaalityöntekijä Iiro Väisälän päätöstä siitä, ettei kartoituksen perusteella Armassalon perheellä ole tarvetta lastensuojelun asiakkuuteen, vaan pyrkii aikaan
  saamaan vaikutelman ikään kuin perheellä olisi ollut asiakkuus Iiro Väisälän toimesta. Tässä liitteessä on myös havaittavissa sosiaalityöntekijä Susanna Rissasen rekisterimerkintärikos tarkoituksellisena haitantekona muka kouluterveydenhoitaja Ulla Hintsasen soittaessa, mitä tämä ei omien rekistereidensä mukaan
  ollut tehnyt. Sekä Lappalainen että Rissanen ovat Armassalon perhettä ja lapsia tuntematta jostakin syystä halunneet Armassalon perheelle lastensuojelun asiakkuuden. Tässä kummatkin ovat käyttäneet virka-asemaansa törkeästi väärin.

  Terja Söderlund suojeli Susanna Rissasta, vaikka Susanna Rissanen valehteli hänen oikeudessa läsnä ollessaan hallinto-oikeudessa valitusasioidemme käsittelyssä 20.11.2018, että nuorisopsykiatri muka olisi antanut lausunnon että perheen lapset on erotettava äidistään pikaisesti, millä perusteella
  perheen lapset kiireellisesti sijoitettiin 11.4.2018. Tämän Rissasen lausunnon nuorisopsykiatri
  todisti valheeksi suullisessa oikeuden istunnossa 20.11.2018. Liitteet. Hallinto-oikeuden nauhat ovat jo Pohjois-Savon käräjäoikeudelle lähetetyt.

  Terja Söderlund yritti Armassalon perheelle väkisin uudelleen kiireellistä sijoitusta kutsumalla ”asiakassuunnitelmapalaveriin” Armassalon perheen isoon kakkoskotiin poliisit 15.10.2018. Poliisit
  kiertelivät isoa kivikoulua 3h ja olivat tyytyväisiä näkemäänsä niin lasten, eläinten kuin asumuksen osalta.

  Terja Söderlund on tehnyt kaikkensa jatkossa pilatakseen Armassalojen mainetta ja saattaakseen heidät lastensuojelun asiakkaaksi omissa kunnissaan Tuusniemellä ja Liedossa tekemällä vääriä ilmiantoja ystävänsä Maiju Leppäsen avustuksella siten, että sosiaalityöntekijänä Mikkelin poliisilaitoksella kesällä 2019 työskennellyt Maiju Leppänen teki Terja Söderlundin pyynnöstä lastensuojeluilmoituksen perheestämme perustuen todisteelliseen poliisien ylilyöntiin ja lavastukselliseen kiinniottoomme Varkauden ABC:n parkkialueella 5.-6.7.2016 klo 23.30 – 12.00 todeten, että ”Armassalo jatkaa yhä rikosilmoitusten tekoa poliiseista”. Tämän valheellisen ilmoituksen Maiju Leppänen soitti Tuusniemen sosiaalitoimeen missä asiaa
  piiloteltiin kunnes kuntaan tuli töihin uusi sosiaalityöntekijä Niina Räsänen, jolle toimenpide lastensuojeluilmoituksen ilmoittamisesta tehtiin omaan kuntaamme Lietoon. Selkeät yritykset haitata perheemme elämää kaikin tavoin usean ihmisen yhteistyöllä on niin selvää, että ammattitaitoiset sosiaalityöntekijät havaitsevat tämän välittömästi, jolloin lastensuojelu- ja /tai sosiaalihuollon asiakkuus ilman muuta on tarpeeton meidän perhettämme koskien.

  Miksi Terja Söderlund vainosi meitä vielä kauan äitimme kotikunnalta Pielavedeltä lähtömme jälkeen ja kävi jopa kokouksia lasten isän kotikunnan Tuusniemen sosiaalitoimen kanssa meidän asioistamme? Miksi lähetteli väärennettyjä “asiakaskortteja” Tuusniemelle? Muutimme Pielavedeltä Tuusniemeen 1.6.2018,
  minkä jälkeen muutimme Lietoon 1.8.2019. Silti Terja Söderlund katsoo asiakseen häiritä, jahdata ja puhua asiattomuuksia perheestämme muille kunnille. Kaikkia näitä yhteydenottoja kuvastaa valheellinen kertomus Zibelina Armassalon “mielenterveydellisistä ongelmista”, joita kukaan muu ei ole havainnut kuin meille tuntemattomat Pielaveden kunnan sosiaalityöntekijät. Näitä irvokkaita mielikuviaan perheestä ja äiti
  Zibelinasta Pielavesi on lähettänyt ympäri Suomea täysin lakien vastaisesti, eli on levitellyt perätöntä informaatiota törkeästi perheen kunniaa loukaten. Mm. Tuusniemen Niina Räsänen soitti
  kuntaamme Lietoon ja kertoi että Zibelina Armassalolla on mielenterveysongelmia (törkeä kunnianloukkaus) tuntematta perheen yhtäkään jäsentä ja sanoi että Mikkelin poliisista sosiaalityöntekijä Maiju Leppänen soitti ja kertoi, että koska Armassalo on jälleen aktivoitunut valittamaan poliiseista ”jo selvitetystä Varkauden 5.-6.7.2016 kiinniotosta”, hän tekee perheestä lastensuojeluilmoituksen.

  Poliisit ovat luoneet “ongelman” (Varkauden 5.-6.7.2016 laiton kiinniottomme), jota ratkaisemaan rientävät sosiaalitoimen edustajat. Tämä tällainen ketjutus on ikävä kyllä yleinen käytäntö viranomaisissa. Tällainen rikollinen yhteistyö viranomaisissa on loputtava tähän paikkaan ja justiinsa.

 2. Näin käy, kun koko viranomaiskoneisto SUOJELEE kahta rikollista työntekijää ex-koulukuraattori Hanna Lappalaista ja ex-sos.tt. Susanna Rissasta. Kaikki ovat syyllisiä rikokseen samanarvoisesti, eli kun Hanna Lappalainen, Maarit Jomppanen ja Susanna Rissanen on erotettu, on teidän muidenkin erottava -TAI TEIDÄT EROTETAAN. Rikoksen tekijän suojelu on verrattavissa yhtä vakavaksi rikokseksi kuin alkuperäinen rikos. Oikeusvaltiossa ei ole muuta mahdollisuutta.

  Rikokseen perustuva laskuasia -Haaste suulliseen käräjäoikeusistuntoon.
  Vastaajat Pielaveden kunta ja sen viranomaiset

  PL 27
  74201 PIELAVESI

  Usea kunnan viranomainen
  – Susanna Katariina Rissanen,sostt.
  – Tiina Venäläinen, opiskelija, avustaja
  – Pirjo Nikkinen, perusturvajohtaja
  – Kalevi Kahelin, perusturvalautakunnan puheenjohtaja
  – Maarit Jomppanen, ex. Viitasaaren johtava sos.tt., nyk. Pro Polku Oy:n toimitusjohtaja (Lastenkoti Keiteleellä).
  – Terja Söderlund, Johtava sos.tt., Pielavesi
  – Irma Hakulinen, erityispalvelujen esimies
  – Vilma Kröger, kunnanjohtaja, Pielavesi (toiminut aluksi epäpätevänä
  perusturvajohtajana Pielavedellä)
  – Anna-Reeta Buchen, valmistunut soss.tt.20.2.2020, KUH, toiminut valesos.t.tekijänä aikaisemmin.
  – Maiju Leppänen, Maiju Leppänen, exote (ent.Mikkelin poliisin sos.tt.
  kesä 2019)
  – Hanna Lappalainen, ex-koulukuraattori Pielavesi
  – Ulla Hintsanen, kouluterveydenhuolto
  – Annely Miettinen, koululääkäri (ex)
  – Isaya Väänänen, Taitokodit Oy vastaava, konkurssi 15.3.2019
  – Mia Simpanen, valtuuston puheenjohtaja
  – Jouni Rautiainen, 1. varapuheenjohtaja
  – Juha Partanen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja
  – Mika Hartikainen, jäsen
  – Inka Hyvärinen, jäsen
  – Jyrki Kiukkonen, jäsen
  – Mirka Parviainen, valtuuston jäsen
  – Matti Rönkkö, valtuuston jäsen
  – Risto Nousiainen, valtuuston puheenjohtaja
  – Anja Kukkonen, valtuuston II varapuheenjohtaja
  – Kirsi Väänänen, hallintopäällikkö, sihteeri
  – Katariina Husso, asianhallintasihteeri
  – Anne Kauhanen, sihteeri
  – jne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *