#Shadowgate – Mitä sinun ei haluta tietävän

DOKUMENTTIELOKUVA SHADOWGATE PALJASTI, MITEN YLEISTÄ MIELIPIDETTÄ MANIPULOIDAAN MM. SENSUURILLA. SENSUURI ISKI JA TEKIJÄ PUOLISOINEEN PIDÄTETTIIN.

Sensuurista, mielipiteenohjailusta ja varjohallituksesta kertova dokumenttielokuva Shadowgate – What They Don´t Want You to See on tärkeä puheenvuoro keskustelussa vapaasta internetista, hallitusten toiminnasta ja yhteiskunnasta yleensä.

Elokuva hahmottelee, minkälaisia menetelmiä käyttämällä tiedustelupalvelut ja niiden käyttämät alihankkijat ohjailevat mielipiteenmuodostusta pyrkien vaikuttamaan esimerkiksi vaalituloksiin. Kahden tietovuotajan toimittamaan materiaaliin ja haastatteluihin nojaava elokuva valottaa taloudellisten toimijoiden ja virallisinstituutioiden yhteistä projektia, jolla rakennetaan täysin kontrolloitu “hakkeroitu todellisuus” ihmisille.

Youtube ja Facebook sensuroivat elokuvan näkyviltä vuorokauden kuluessa, mutta sen voi edelleen katsoa Summit News -sivustolla sekä Bitchutessa.

Massamedian haluttomuus raportoida elokuvasta ja sen tuottajan kohtalosta selittynee ainakin osittain massamedian osallisuudella elokuvassa kuvattuihin mielipiteenhallintaoperaatioihin. Elokuva tekee selväksi myös, että kyseessä on globaali operaatio, jonka toimijat ovat ylikansallinen verkosto.

Elokuvan tuottaja, istuvan presidentti Donald Trumpin (rep) kannattajaksi luonnehdittu journalisti Millie Weaver pidätettiin syytettynä ryöstöstä (joidenkin lähteiden mukaan murtovarkaudesta), todistusaineiston peukaloimisesta, oikeuden toiminnan haittaamisesta sekä kotiväkivallasta, tiedottaa Summit News.

Weaver vietiin Ohiossa sijaitsevan Portagen piirikunnan vankilaan. Sheriffi on vahvistanut, että Weaverin kohdalla on olemassa salainen syytekirjelmä. Venäläisen RT -kanavan mukaan Weaverin puoliso Gavin Wince on samoin otettu viranomaisten huostaan syytettynä murtovarkaudesta. Pidätykset tehtiin juuri, kun elokuva oli määrä julkistaa. Ohiolaiset ovat aloittaneet protestit Weaverin vapauttamiseksi.

Elokuvaa on arvosteltu siitä, että Weaver ja haastateltavat ovat Trump-mielisiä. He ovatkin, avoimesti. Toisaalta elokuva tekee selväksi, että Yhdysvaltain molemmat kongressipuolueet – demokraatit ja republikaanit – ovat yhtä kamalia vaihtoehtoja. Puolue- ja aatepoliittinen elokuva ei ole.

Laillistetusti

Osa elokuvan kuvaamasta toiminnasta on mahdollistettu erilaisin lainsäädäntömuutoksin presidentti Barack Obaman (dem) aikana ja jo sitä ennen, 9/11-hyökkäyksen jälkimainingeissa. Osa elokuvan kuvaamasta toiminnasta on ilmeisen laitonta.

Obama allekirjoitti joulukuussa 2016 NDAA:in (National Defense Authorization Act). NDAA:sta puhutaan ”lakina” (act), mutta käytännössä NDAA tarkoittaa puolustusministeriön vuosibudjettia, johon liitetään vuosittain vaihtuvia, erillisiä sopimusehtoja. Vuoden 2016 NDAA sisälsi vastapropagandalain (Countering Disinformation and Propaganda Act), jonka suomilla valtuuksilla ulkoministeriö pääsi työskentelemään aktiivisesti ”tunnistaakseen, ymmärtääkseen, paljastaakseen ja vastatakseen niin vieraiden valtioiden kuin ei-valtiollisten toimijoidenkin propaganda- ja disinformointiyrityksiin, joiden tarkoitus on heikentää Yhdysvaltojen kansallista turvallisuutta”. Perustettiin valtiosensuurin ja propagandan ministeriö.

Vastapropagandalaki sisältää myös rahoituslausekkeen, joka laillistaa maksetun ja ohjatun viestinnän kohdentamisen kotimaan väestöön. Propagandakeskus on oikeutettu jakamaan rahoitusta ja tekemään alihankintasopimuksia kansalaisjärjestöjen, journalistien, liittovaltiorahoitteisten tutkimus- ja kehityskeskusten sekä yksityisyritysten ja akateemisten tahojen kanssa “vieraiden valtioiden tuottaman harhatiedon, väärän ja virheellisen informaation sekä propagandan torjumisesta” – millä luonnollisesti tarkoitetaan eri näkökulmasta asioita lähestyvien ulostulojen vaientamista. Osa tätä kampanjaa ovat valeuutis-, vihapuhe- ja “Venäjän trolli” -uutisoinnit.

Narratiivi vapaasta, riippumattomasta ja objektiivisesta mediasta on osa väestöön kohdistettua informaatiosotaoperaatiota.

Sotilaallisissa informaatio- ja vaikutusoperaatioissa (Inform and Influence Operations, IIO) vaikutetaan keskitetysti  vieraisiin yleisöihin. Nyt voidaan vaikuttaa myös amerikkalaisiin ja gobaaleihin yleisöihin käyttämällä hyväksi massamediaa, joka toistaa haluttua teemaa. IIO:lla voidaan ohjailla yleisön käytös haluttuun suuntaan käyttämällä tunteisiin, järkeilyyn ja motiiveihin vaikuttavaa viestintää, joilla kohteen psyyke otetaan hallintaan. Vastakkaista kantaa edustavat leimataan propagandisteiksi, salaliittoteoreetikoiksi, harhaisiksi aktivisteiksi, tietämättömiksi tai epäoleelliseksi. Pyrkimys on luoda yhteinen kertomus.

Yhtenäisnarratiivilla eli yhdenmukaisen todellisuuskuvan luomisella valtion strategisella viestinnällä on aina työvälineluonne; se ei ole viatonta objektiivista tiedottamista vaan sillä on aina selkeät poliittiset ja/tai taloudelliset tavoitteet, jotka voivat olla julkisia tai salaisia.

Elokuva alkaa kysymyksellä ”Entä jos kertoisin sinulle…

…että pieni ryhmä hallituksen alihankkijoita palkattiin [Obaman] hallituksen virkailijoiden toimesta lavastamaan Trumpin kampanja, mahdollistamaan Venäjä-yhteystutkinta, tarjoilemaan todistajat viraltapanokuulemisiin sekä tarjoamaan oikeusministeriölle tukipalveluja Muellerin tekemän tutkinnan aikana?

Ja entä jos sama alihankkijaryhmä sattuisi olemaan massamedian valeuutisten takana, mielipiteenohjailuoperaatioiden taustalla? Niiden levottomuuksien taustalla, jotka nyt koettelevat koko kansakuntaa, poliisien rahoituksen lakkauttamista vaativan (BLM-)liikkeen taustalla? Obamagate-skandaali ainoastaan raapaisee hieman pintaa.”

Obamagate-skandaali paljasti Obaman hallituksen ja Yhdysvaltain tiedustelupalveluihin kuuluvien henkilöiden toimineen yhdessä mm. Ison-Britannian trolliverkoston kanssa vakoillen vaalilakeja rikkoen Trumpin kampanjaa sekä pyrkineen lavastamaan Trumpia ja hänen kampanjaväkeään syylliseksi Venäjän kanssa tehtyihin salaisiin sopimuksiin.

Leikkaus senaattori Lindsey Grahamiin (rep) ja muihin poliitikkoihin puhumassa televisiossa Venäjän harjoittamasta härinnästä. Taustalla toimittajan ääni toteaa molempien puolueiden olevan yhtä syyllisiä Obamagatea suuremman skandaalin, Shadowgaten (“Varjogate”) peittelyyn ja jatkaa kertomalla elokuvan tarkoituksen olevan tarkastella taktista ja operationaalista roolia, joka varjohallituksella on ollut presidentti Trumpia vastaan suunnatussa vallankaappausyrityksessä. ”Yritämme nähdä nukkemestarit nukkien naruissa.”

“Elokuva kertoo henkilöistä, joiden nimet eivät koskaan nouse esiin – vaikka niiden pitäisi. Urapoliitikot … eivät ole varjohallitus. Varjohallitus muodostuu hallituksen alihankkijoista puolustus-, tiedustelu- ja turvallisuussektoreilla ja niin edelleen. Toisin sanoen sotilaallis-teollinen kasauma.”

Yhdysvalloissa kasaumasta käytetään nimiä MIC, Military Industrial Complex sekä MICC, Military Industrial Congressional Complex, joka liittää poliittisen vallan samaan edunsaajaryhmään.

(Sivuhuomautus: Tässä vaiheessa kirjoittamista koneeni alkoi temppuilla samaan tapaan kuin silloin, kun kirjoitin artikkelia #Obamagate.)

Alihankkijoiden käyttämisellä piilotetaan likaisia operaatioita, koska niiden toimintaa eivät koske tiedonsaanninvapauslain (Freedom of Information ActFOIA) perusteella saatavat tiedot, laillisuustutkinnat ja kongressin kuulemiset, elokuvassa kerrotaan kuvaillen varjoverkon toimintaa kansainväliseksi rikollisyritykseksi, jossa tiedustelupalvelujen ja sen yhteistyökumppanien keräämää dataa käytetään kiristykseen. Kiristyksellä voi hankkia itselleen etuja ja hyötyä ja/tai haluamansalaista lainsäädäntöä.

Yksityistä tiedustelutoimintaa ei juurikaan säännellä eikä sitä valvota. Mutta myös valtion laitokset ovat villejä toimijoita. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden viraston (National Security Agency, NSA) johtaja kirjoittaa NSA:n ohjeistukset ja politiikat, ja häntä “valvoo” lautakunta, jossa istuvat CIA:n, puolustusministeriön (Department of Defense, DoD) ja vastaavien organisaatioiden edustajat. Toisin sanoen tiedustelupalvelut “suorittavat omavalvontaa”. NSA:ta on yritetty saada tilille mm. siitä, että se – tavallisten amerikkalaisten, muiden maiden väestön sekä muiden maiden valtiojohdon ohella – salakuuntelee kongressin jäseniä. Turhaan.

Kauko-ohjauksella

Elokuva esittelee seuraavaksi tietovuotajat: laivastossa sekä elektronisen että informaatiodankäynnin osastoilla työskennelleen lingvistin, Toren ja psykologisten operaatioiden suunnittelijan Patrick Bergyn. Bergy työskenteli kenraali James Jonesin (dem) yrityksessä Dynologyssa, joka tekee alihankintaa armeijalle. Kenraali Jones toimi presidentti Barack Obaman kansallisen turvallisuuden neuvonantajana.

Bergyn esimies Dynologyssa oli Jim Jones, kenraali Jonesin poika. Projektin nimi oli ”interaktiiviset internet-toimet” (Interactive Internet Activities, IIA), mikä tarkoittaa kahdensuuntaista kommunikaatiota, jossa operoidaan reaaliajassa. Toiminta tapahtuu internetissä, ja sitä voisi luonnehtia trolliverkostoksi, joka vaikuttaa chateissa, blogien kautta, sähköpostitse ja mainoksin. Tore sanoo olevansa yksi tuhansista työntekijöistä. “Toisin kuin ihmiset kuvittelevat, tiedustelumme ei toimi rakennuksissa tai ainoastaan maamme rajojen sisällä.”

IIA:ssa hyödynnetään NSA:n vuonna 2007 käyttöönottamaa, dataa louhivaa datan prosessointi- ja varastointimenettelyä, reaaliaikaista alueellista porttia (Real Time Regional Gateway, RTRG), jota käytettiin Yhdysvaltain sotilasoperaatioiden tukena mm. Irakissa ja Afganistanissa.

Elokuvassa esitellään DoD:n asiakirjaa, jonka perusteella interaktiivisten internet-toimien tarkoitus on “tuottaa informaatiota yleisölle” (= propagandaa), “muotoilla turvallisuusympäristöä” (= muovata mielipideilmastoa) ja tukea sotilasoperaatioita (informaatio-operaatiot, IIO). Tietovuotaja Tore kertoo, että RTRG:ta käytettiin myös tietoverkko-operaatioihin (Computer Network Operations, CNO) – toisin sanoen hakkerointiin.

Asiakirjan alalaidassa lukee, melkein näkymättömissä “programs, products & actions that shape emotions, motives, reasons & behaviours”, suomeksi: ”ohjelmia, tuotteita ja toimia, jotka muokkaavat tunteita, motiiveja, syitä/järkeilyä ja käyttäytymistä”. Asiakirjassa siis ilmoitetaan tarkoituksena olevan kauko-ohjata kohde toimimaan tavalla, joka edistää ohjaajan omia intressejä – vaikka ne olisivat vastoin kohteen omaa etua.

Patrick Bergy kuvailee Dynologyn projektia nimeltään Shadownet, varjonetti, jonka parissa hän työskenteli. Bergy vertaa sitä Microsoft Projectin kaltaiseen tukiohjelmaan, jolla voi hallita laajoja projekteja todeten, että sitä käytetään pahantahtoisiin operaatioihin.

Elokuvasta otetussa kuvakaappauksessa näkyy Shadownet-ohjelman valikkoa.

Engagements = interaktiivisten toimien listaus/käynnissä olevat operaatiot; Targets = kohdelistaus; Entities = kohdeluokat, organisaatioryhmittely ja/tai hashtagit; Personas = valeidentiteetit ja/tai käsittelijän ohjailussa oleva somevaikuttaja tai vastaava henkilö; Admin = vakoojaa/työntekijää hallinnoiva taho. Key Information, josta pääsee luomaan (“Create Target”) ja valitsemaan kohteen (“Select Target”). Kohdevalinta voi olla kuka tahansa, vaikka Sinä. Valinta päätetään varjoissa.

Shadownet-ohjelmassa on myös “vetovoima-valikko” (“Appeal”). Kohteen toiminnan kauko-ohjailun vaikuttavuusseurantaa tehdään rastittamalla valikkoon, mikä tepsi kohteeseen parhaiten: legitimiteetti (laillisuus-argumentointi), väistämättömyys, oma etu, nostalgia, ryhmään kuuluminen (kuten Silakkaliike?), ulostyöntäminen vai ryhmäyttäminen/ryhmäytyminen.

Ihon alle

Tore kertoo työskennelleensä monille yksityisille tiedustelupalveluille, mukaan lukien kanadalainen, Suomessakin toimiva, CGI-niminen yritys, ja tehneensä niin kutsuttua lokalisaatiota. Tore selittää lokalisaatiolla tarkoitettavan toimintaa, jossa etsitään ryhmä ihmisiä – kokonainen maa, kaupunki tai kuuden korttelin alue kuten CHAZ – ja yritetään päästä heidän mieleensä.

“Täytyy ymmärtää kuinka he syövät, kuinka he kävelevät, kuinka he puhuvat, mitä nappeja täytyy painella [saadakseen heidät toimimaan halutusti]… mikä saa heidät sekoamaan, mikä järkyttää heitä tai tekee heidät onnellisiksi. Sitten käytät [näitä tietoja] omaksi eduksesi työntääksesi heidät minkä tahansa ideologian tai tuotteen pariin tai suuntaan, johon haluat heidän menevän. Naitat yhteen kulttuurista approbaatiota, kieltä, kohderyhmäsi demografian mukaisia vivahteita…”

“Jos haluan kiristää sinua ja saada sinut peukaloni alle… Minä tiedän syvimmät, synkimmät pelkosi. Tiedän ihmisiä, joihin voin ottaa yhteyden halutessani saada enemmän tietoja sinusta”, Tore sanoo.

Tietoja käytetään kohteen, kohderyhmien tai vaalitulosten tai vaikka kokonaisen maan käyttäytymisen ohjailuun ja kontrolloimiseen. “Me kaappasimme Afganistanin vaalit”, Tore sanoo, ja selittää miten psykologinen operaatio tehtiin.

Vaalikaappauksia

Bergy selittää tietokannan komponenttien mahdollistavan yksittäisten kohteiden käytöksen profiloinnin, mikä auttaa ennustamaan miten kohde reagoi, ja näiden kautta taas voidaan harjoittaa refleksiivistä kontrollia. “Aiemmin näitä hoitivat analyytikot, mutta nyt sen tekee algoritmejä käyttävä tekoäly automaattisesti”, hahmottelee Bergy. Bergyn mukaan he manipuloivatkin Yhdysvaltain vaaleja.

“Dynologylla on tuote, mutta ei myyntihenkilökuntaa. 3EDC Strategic Partnersilla on vain myyntihenkilökuntaa, mutta ei tuotetta, ja ne molemmat työskentelivät John McCainin (rep) vaalikampanjassa tehden mikrokohdennettua vaalimainontaa sosiaalisessa mediassa.” Bergy selittää myös, että Trumpin kaatamiseksi laadittu valemuistio, ns. Steele-muistio, ja muistiota aseena käyttäneet ovat kaikki kytköksissä Shadownetiin. Demokraattisen puolueen ja republikaanisen puolueen servereitä ei hakkeroinut Venäjä, Tore kertoo antaen ymmärtää sen olleen Yhdysvaltain tiedustelupalvelun ja sen käyttämien alihankkijoiden tekoja.

Bergy sanoo uskovansa, että Venäjä-kohua rakennettiin sen peittämiseksi, mitä Ukrainassa oli tehty, mukaan lukien Maidanin verilöyly. Trumpin kampanjapäällikkö Paul Manafortin Trumpille välittämä israelilaisen PsyGroupin [vaali]vaikutusoperaatiotarjous oli ansa, Bergy järkeilee. Trump kuitenkin hylkäsi tarjouksen.

Sekä Tore että Bergy nauravat apulaissyyttäjä Robert Muellerin Trumpia koskeville Venäjä-yhteys -tutkimuksille. Molemmat sanovat tarjonneensa omia tietojaan, mutta Mueller ei tuntunut haluavan niitä.

Tore toteaa Obaman lähettäneen kansalliskaartia Ukrainaan, koska [Janukovytšin] Ukraina ei totellut, ei antaunut.

Yksityisyytesi on yksityistetty

Tietovuotaja Edward Snowdenin tarjoamien tietojen perusteella tiedämme, että Yhdysvaltain hallitus on pyrkinyt “totaaliseen tietoisuuteen” (Total Awareness), “kaikkinäkevyyteen” ainakin 2000-luvun alusta asti. Mikään ei osoita, etteikö kaikilla muillakin hallituksilla ja kansainvälisillä instituutioilla (kuten EU, YK) olisi sama tavoite.

Suomessa on keskitytty tekemään analyyseja pääasiassa venäläisistä refleksiivinen kontrolli -tutkimuksista, senkin jälkeen kun Snowden kertoi Yhdysvaltain NSA:n ja Ison-Britannian GCHQ:n käyttävän JTRIG-ohjelmaa (Joint Threat Research Intelligence Group). JTRIG:illä voi manipuloida verkossa tehtyjen kyselyjen (online polls) tuloksia, väärentää nettisivustojen avaus-/katselukertoja, kaiuttaa hyväksyttyä viestintää, sensuroida videosisältöjä, tehdä kuvahakuja kohteiden Facebookissa olevista yksityiskuvista sekä kaapata sähköpostiosoitteita ja lähettää niistä väärennettyjä viestejä.

Koska Yhdysvallat ja Iso-Britannia muodostavat Australian, Uuden Seelannin ja Kanadan kanssa keskenään tietoja jakavan Five Eyes -tiedusteluliittouman, lienee uskottavaa, että ne jakavat keskenään myös vakoilutyökaluja. NATO-maiden ja NATOn kumppanuusmaiden kanssa tehdyt informaatiosotaoperaatiot ovat nekin looginen jatkumo.

Eräs elokuvan paljastuksista on, että yksityissektorilla on pääsy näihin teknologioihin ja että ne myös ovat käytössä.

Patrick Bergy tekee selkoa siitä, miten Jim Jones esti Shadownet-ohjelman siirtämisen salauksen alaiseksi, sotilaskäyttöön tarkoitetuksi verkoksi, jotta se voitiin kaupallistaa ja myydä eteenpäin. Bergyn mukaan armeija ja veronmaksajat rahoittivat teknologian suunnittelun ja rakentamisen, sitten sille annettiin uusi nimi – Shadownet – ja se myytiin, moneen kertaan. Nyt sitä käytetään mm. äänestys- ja kulutuskäyttäytymisesi ohjailuun. Yksityissektorilla toimivilla, usein entisten tiedusteluhenkilöiden omistamilla yrityksillä on myös pääsy NSA:n ja Five Eyesin keräämään dataan, Tore kertoo.

Kun Bergyn entinen pomo, kenraali Jones nimitettiin oikeistolaisen Atlantic Council -ajatushautaamon puheenjohtajaksi, Shadownetin omistaja Jones lähes ensitöinään, toukokuussa 2018, solmi yhteistyösopimuksen Facebookin kanssa “vaalirauhan varmistamiseksi”. Cambridge Analytica -yritykselle käyttäjätietoja myynyt Facebook perusti ryhmän “tutkiakseen vieraiden maiden tekemää vaalihäirintää.”

Vuonna 2020, vaalikampanjoinnin ollessa edelleen meneillään, Facebook poisti Trumpin ja Mike Pencen kampanjoiden vaalimainokset.

Bergy selittää yksityispuolen hallitsevan kongressin tietokantoja, niillä on pääsy kaikkiin asiakirjoihin.

Elokuvassa tarkennetaan, millaisia mahdollisuuksia poliitikkojen kiristämiseen on eri tietokannoista ja älylaitteiden avulla kootun metadatan avulla. Selittääkö kiristys osittain poliitikkojen sanojen ja tekojen välisen ristiriidan? Selittääkö kiristys sen, että kansan edustajat ja hallitukset tekevät enemmistön elämää vahingoittavia päätöksiä?

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-11.png

Vielä huolestuttavampi on väite, että tietokantoihin pääsyn omaavilla tahoilla on mahdollisuudet seuloa amerikkalaiseen valamiehistöön henkilöt, jotka langettavat oikeudenkäynnissä halutunlaisen tuomion syytetylle, josta halutaan päästä eroon. Yhdistettynä kykyyn siepata ja “korvata sisältö” toisella, ihmisten sähköinen viestintä ei enää ole todiste vaan mahdollisuus lavastaa syyllisyys.

Erittäin huolestuttava on myös tieto ClearForce -nimisestä yrityksestä, joka metadataan pääsyn avulla tekee riskiarvioita ja selvityslausuntoja työntekijöistä ja työhön pyrkijöistä, tekee sosiaalisen krediitin pisteytystä. Clearforce käytännössä päättää, kuka työskentelee ja kuka ei.

Massahysteriaa

Elokuvassa viitataan pandemiauutisointiin esimerkkinä massahysterian luomisesta. Korona”pandemia” antaa mahdollisuuksia laajentaa yksityisalueelle tunkeutumista. Yhdysvaltain “kehitysapujärjestön” (United States Agency for International Development, USAID) materiaaleissa (s. 2) kerrotaan tähtäimessä olevan reaaliaikaisen bio-seurannan.

USAID: Alignment with GHS Agenda

Iso-Britannia turvautui käyttäytymistieteilijöiden apuun taivutellakseen väestöä hyväksymään koronatoimet.

Bergy vihjaa, että Clevelandissa ja Tennesseessa köyhille ilmaiseksi jaettuja ns. Obamapuhelimia on käytetty Fergusonissa, Missourissa vuonna 2014 olleiden BLM-mellakoiden lietsomiseen. Elokuvassa viitataan siihen, että poliisien rahoituksen lakkauttamista ajavat, IIA-operaatioihin kytketyn Momentumin koulutuksen käyneet Black Lives Matter (BLM) ja muut järjestöt on laitettu liikkeelle poliisin rahoituksen lakkauttamisesta hyötyvien tahojen toimesta. Robotti- ja älypoliisit käyttävät dataa ja tekniikkaa, jonka alihankkijayritykset toimittavat.

Toren mukaan hallitus hakkeroi itse itseään alihankkijoiden avulla ja järjestää sitten mediakohun. Mediakohun avulla päästään ostamaan veronamaksajien piikkiin palveluja kavereiden (tai omilta) yrityksiltä sekä laatimaan lakeja, jotka mahdollistavat esimerkiksi väestöön kohdistetun valvonnan lisäämisen. Kohuttamalla “hakkerointi” voidaan kontrollin kiristys tehdä avoimesti ja lakisääteiseksi.

Atlantic Councilin maaliskuussa 2020 julkaistu politiikkamietintö “AI, Society and Governance: An Introduction” pohtii tekoälyn ja hallinnon yhdistämistä yhteiskunnan kontrolloimiseksi.

Elokuva ei ole tyhjentävä raportti, mutta rosoistaan huolimatta se kannattaa katsoa – ja ajatella kerrottuna.

RS

LÄHDE

Avoinmedia, Riikka Söyring.

dokumenttielokuva Shadowgate – What They Don´t Want You to Seehttps://summit.news/2020/08/17/viral-shadowgate-documentary-deleted-by-facebook-and-youtube-after-film-makers-arrest

Kaikki artikkelin kuvituskuvat elokuvasta, ellei toisin mainittu.

Kuva: PeakPx (CC0), Piqsels (CC0)
Kuvanmuokkaus: Johanna L